Motociklų / mopedų ir keturračių tipo patvirtinimo bei rinkos priežiūros reikalavimai ES

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijos

ES šalys turi skirti:

Tipo patvirtinimas

Tipo patvirtinimo reikalavimai skirti susijusiems (transporto priemonių) gamintojams, patvirtinimo institucijoms ir techninėms tarnyboms (pvz., tikrinimo įstaigoms). Jei transporto priemonė atitinka išsamų reikalavimų rinkinį, transporto priemonės tipu gali būti prekiaujama ES rinkoje.

Gamintojas turi kartu su kiekviena transporto priemone pateikti atitikties sertifikatą – tai leidžia savininkui užregistruoti transporto priemonę.

Funkcinės saugos reikalavimai

Reglamente nurodomi šie saugos reikalavimai:

Aplinkosauginio veiksmingumo reikalavimai

Kad gautų tipo patvirtinimą, L kategorijos transporto priemonė turi būti patikrinta atliekant aštuonių tipų bandymus, pagal kuriuos, be kita ko, galima įvertinti degalų garavimo išlakas (degalų garus), taršos kontrolės įtaisus, energijos vartojimo efektyvumą ir garsą.

Reglamentu nustatomi aplinkosaugos reikalavimai dviem išmetamo teršalų kiekio mažinimo standartams. Pirmasis standartas (Euro 4) bus taikomas naujo tipo transporto priemonėms nuo 2016 m. sausio 1 d. Antrasis standartas (Euro 5) bus taikomas nuo 2020 m., kad gamintojai ir tiekėjai galėtų planuoti vidutinės trukmės laikotarpiu. Euro 5 tinkamumas turi būti patikrintas 2016 m. atliekant tyrimą dėl jo galimo poveikio aplinkai.

Gamintojų, jų atstovų, importuotojų ir platintojų pareigos

Reglamentu nustatomos tiekimo grandinės dalyvių pareigos:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.

Nuo 2014 m. rugsėjo 11 d. gamintojas gali savanoriškai reikalauti transporto priemonės tipo patikrinimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 168/2013. Pagrindų direktyva 2002/24/EB bus panaikinta 2016 m. sausio 1 d. Po to Reglamentas (ES) Nr. 168/2013 ir jo deleguotieji bei įgyvendinimo aktai taps privalomi.

KONTEKSTAS

ES, siekdama sumažinti transporto priemonių taršą ir padidinti naujų L kategorijos transporto priemonių funkcinę saugą, 2013 m. priėmė naują teisės aktą, kuriuo nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiama Direktyva 2002/24/EB. L kategorijos transporto priemonėms priskiriamos lengvosios variklinės transporto priemonės, įskaitant motorinius dviračius, dviračius ir triračius mopedus, motociklus (su priekabomis arba be jų), triračius ir keturračius.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52–128)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 168/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šiskonsoliduotas tekstas yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 901/2014, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų (OL L 249, 2014 8 22, p. 1–202)

2013 m. spalio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 3/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl dviračių bei triračių transporto priemonių ir keturračių patvirtinimui taikomų transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimų (OL L 7, 2014 1 10, p. 1–12). Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. lapkričio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 44/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas nuostatomis dėl transporto priemonių konstrukcijos ir dviračių ar triračių transporto priemonių bei keturračių tipo patvirtinimo bendrųjų reikalavimų (OL L 25, 2014 1 28, p. 1–102)

2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 134/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 papildomas aplinkosauginio ir varymo sistemų veiksmingumo reikalavimais ir iš dalies keičiamas jo V priedas (OL L 53, 2014 2 21, p. 1–10)

paskutinis atnaujinimas 28.06.2016