Pajamų iš nusikaltimų įšaldymas ir konfiskavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo bei konfiskavimo ES

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva siekiama palengvinti sąlygas nacionalinėms valdžios institucijoms konfiskuoti ir susigrąžinti pajamas* iš nusikaltimų bei nusikaltimo priemones* ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvoje nustatomos būtiniausios taisyklės, skirtos pajamų iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemonių įšaldymui bei konfiskavimui.

Nusikalstamos veikos, kurioms taikomos šios taisyklės, yra išvardytos įvairiuose teisės aktuose, nurodytuose direktyvos 3 straipsnyje.

Be pajamų ir nusikaltimo priemonių ar jų vertės konfiskavimo (po apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo), 4 straipsniu leidžiama atitinkamo asmens pabėgimo ar ligos atveju konfiskuoti pajamas iš nusikaltimų ir nusikaltimo priemones (kai įtariamasis arba kaltinamasis negali ilgesnį laikotarpį dalyvauti baudžiamajame procese ir todėl procesas negali būti tęsiamas normaliomis sąlygomis, negalima priimti apkaltinamojo nuosprendžio).

5 straipsniu yra nustatomos aiškesnės taisyklės dėl išplėstų konfiskavimo įgaliojimų. Tai palengvina konfiskavimą, kai teisėjas yra įsitikinęs, kad nuteistasis įgijo tą turtą iš kitos nusikalstamos veikos.

Direktyvos 6 straipsniu sudaromos sąlygos konfiskuoti turtą, kurį įtariamasis perdavė tretiesiems asmenims arba kuriuos tretieji asmenys tiesiogiai įsigijo iš įtariamojo ir tie tretieji asmenys turėjo žinoti, kad turtas įgytas iš nusikalstamos veikos.

Pagal 10 straipsnį ES šalys privalo tinkamai valdyti įšaldytą turtą (pavyzdžiui, įsteigti turto valdymo tarnybas), kad šis neprarastų savo ekonominės vertės prieš konfiskavimą.

Airija dalyvauja įgyvendinant šią direktyvą, tačiau Jungtinė Karalystė (1) ir Danija – ne.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2014 m. gegužės 19 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2016 m. spalio 4 d.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Pajamos – iš nusikalstamos veikos gautos pajamos.

* Nusikaltimo priemonės – priemonės, panaudotos vykdant nusikaltimą (pavyzdžiui, valtis, kuria buvo gabenti narkotikai).

DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39–50)

Paskesni Direktyvos 2014/42/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 07.01.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).