Kova su seksualine prievarta prieš vaikus

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti vaikus nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo. Siekiant šio tikslo, ES šalys įpareigojamos:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant palengvinti pažeidėjų baudžiamąjį persekiojimą, šioje direktyvoje:

Siekiant apsaugoti nukentėjusius vaikus, direktyvoje numatomos taisyklės, kuriomis reikalaujama:

Siekiant užkirsti kelią nusikaltimams, direktyvoje numatoma:

Stebėsena

2016 m. Europos Komisija paskelbė dvi ataskaitas. Pirmojoje ataskaitoje buvo nagrinėjama visa direktyva, o antrojoje ataskaitoje – konkrečios priemonės, skirtos svetainėms, kuriose yra vaikų pornografijos arba per kurias ji platinama (25 straipsnis).

Pasaulinė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjunga

2012 m. kitoje, bet susijusioje iniciatyvoje, kurią bendrai įgyvendina ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos, 54 pasaulio valstybės prisijungė prie Pasaulinė kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete sąjungos. Jos įsipareigojo įgyvendinti pagrindinius politikos tikslus, kuriais siekiama:

Pasaulinė sąjunga buvo sujungta su Jungtinės Karalystės (1) iniciatyva „WeProtect“ siekiant sukurti „WeProtect Global Alliance“, kad būtų sustabdytas vaikų seksualinis išnaudojimas internete. Jėgas suvienijo daugiau nei 80 vyriausybių, 20 pasaulinių technologijų bendrovių ir 24 pirmaujančios tarptautinės bei nevyriausybinės organizacijos, kad apsaugotų vaikus nuo seksualinio išnaudojimo internete.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. gruodžio 17 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 18 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1–14)

Klaidų ištaisymas

Vėlesni Direktyvos 2011/93/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje įvertinama, kaip valstybės narės ėmėsi reikiamų priemonių įgyvendinti 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija (COM(2016) 871 final, 2016 12 16)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje vertinama, kaip įgyvendinamos 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvos 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija 25 straipsnyje nurodytos priemonės (COM(2016) 872 final, 2016 12 16)

paskutinis atnaujinimas 28.03.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).