ES šalių vaizdo konferencijų naudojimo teisingumo srityje skatinimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos rekomendacijos dėl tarpvalstybinių vaizdo konferencijų naudojimo teisingumo srityje geriausios praktikos pavyzdžių

SANTRAUKA

KAM SKIRTOS ŠIOS REKOMENDACIJOS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaizdo konferencijų nauda yra ši:

Galimi tobulinimo veiksmai

Rekomendacijose pažymimos kelios sritys, kuriose būtų galima pagerinti skirtingų ES šalių valdžios institucijų vaizdo konferencijas, įskaitant būtinybę:

Rekomendacijos

ES šalys yra raginamos imtis įvairių priemonių, tarp jų:

E. teisės darbo grupės (e. teisingumas) prašoma:

Komisija turėtų:

KONTEKSTAS

E. teisingumo portalas

DOKUMENTAS

Tarybos rekomendacijos „Tarpvalstybinių vaizdo konferencijų naudojimo teisingumo srityje ir dalijimosi šios srities geriausios praktikos pavyzdžiais skatinimas valstybėse narėse ir ES lygiu“ (OL C 250, 2015 7 31, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 20.01.2016