Geresnė smurto aukų apsauga

Smurto, ypač šeiminio smurto ir persekiojimo aukoms, visose ES šalyse užtikrinama vienoda apsauga nuo smurtautojų.

DOKUMENTAS

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose

SANTRAUKA

Smurto, ypač šeiminio smurto ir persekiojimo aukoms, visose ES šalyse užtikrinama vienoda apsauga nuo smurtautojų.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šiuo reglamentu nustatomas paprastas pažymų išdavimo procesas, padedantis visoje ES greitai ir lengvai pripažinti bet kurioje ES šalyje išduotą apribojimo, apsaugos arba draudimo orderį.

Reglamentas taikomas kartu su Direktyva 2011/99/ES, kuri nustato tvarką, leidžiančią asmenims, turintiems apsaugos orderį vienoje ES šalyje, prašyti apsaugą visoje ES suteikiančio Europos apsaugos orderio.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Saugomas asmuo, kuris nori gauti apsaugos orderį kitoje ES šalyje, privalo tos ES šalies kompetentingai institucijai pateikti:

Pažyma kitose ES šalyse galioja tik 12 mėnesių nuo išdavimo dienos, net jei apsaugos orderis galioja ilgiau.

Išduodant pažymą, jei įmanoma, pavojų keliančiam asmeniui turi būti pranešta apie apsaugos orderį pagal ES kilmės šalies nacionalinių teisės aktų nuostatas. Minėtam asmeniui taip pat turi pranešta apie pažymos išdavimą ir poveikį.

Jeigu reikia patikslinti faktinius pažymos elementus, kad apsaugos orderis galėtų būti visiškai įgyvendintas ES šalyje, į kurią kreipiamasi, tai turi būti daroma pagal tos šalies įstatymus. Apie tokį patikslinimą taip pat turi būti pranešta pavojų keliančiam asmeniui.

Pavojų keliančiam asmeniui pateikus prašymą, apsaugos priemonę atsisakoma pripažinti, jeigu:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2015 m. sausio 11 d.

Daugiau informacijos pateikta:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 606/2013

2013 7 19

-

OL L 181, 2013 6 29, p. 4-12

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/EB dėl Europos apsaugos orderio (Oficialusis leidinys L 338, 2011 12 21, p. 2-18)

paskutinis atnaujinimas 10.06.2015