Transportui - švari energija. Europinė alternatyviųjų degalų strategija

Europa labai priklauso nuo importuojamos naftos, kurios reikia transporto sistemai. Tai brangiai kainuoja Europos ekonomikai, kelia nerimą dėl tiekimo saugumo ir ilgalaikėje perspektyvoje yra ekologiškai netvaru. Šią priklausomybę turi pakeisti alternatyvieji degalai ir jiems reikalinga infrastruktūra.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Transportui - švari energija. Europinė alternatyviųjų degalų strategija“ (COM(2013) 17 final , 2013 1 24).

SANTRAUKA

Europa labai priklauso nuo importuojamos naftos, kurios reikia transporto sistemai. Tai brangiai kainuoja Europos ekonomikai, kelia nerimą dėl tiekimo saugumo ir ilgalaikėje perspektyvoje yra ekologiškai netvaru. Šią priklausomybę turi pakeisti alternatyvieji degalai ir jiems reikalinga infrastruktūra.

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate pristatoma visapusiška alternatyviųjų degalų strategija, kurioje paaiškinama, kaip šie degalai gali būti naudojami visoms transporto rūšims. Strategija apima technologinės plėtros sprendimus, investicijas į naujų degalų naudojimą ir būdus, kaip paaiškinti gaunamą naudą visuomenei.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

2012 m. nafta sudarė 94 % transporto sunaudotos energijos ir maždaug 2,5 % BVP dydžio ES prekybos balanso deficitą. Naudodama alternatyviuosius degalus ES kasmet nuo 2020 m. sutaupytų 4,2 mlrd. EUR naftos importui skirtų pinigų, o kasmet nuo 2030 m. sutaupoma suma padidėtų iki 9,3 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie švarią energiją transportui.

paskutinis atnaujinimas 30.04.2015(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).