Verslumas 2020 - trijų žingsnių planas, kaip išlaisvinti Europos verslumo potencialą

Veiksmų plane Verslumas 2020 pateikiami Europos verslumo kultūros atgaivinimo metmenys. Juose akcentuojamas švietimas ir mokymas, tinkamos aplinkos sukūrimas, sektini pavyzdžiai ir kaip pasiekti konkrečias grupes.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionu komitetui - Veiksmų planas Verslumas 2020. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje (COM(2012) 795 final - neskelbta Oficialiajame leidinyje).

SANTRAUKA

Veiksmų plano Verslumas 2020. Verslumo dvasios atkūrimas Europoje tikslas - paremti verslininkus, kurie vaidina svarbų vaidmenį didinant užimtumą, skatinant augimą ir stiprinant ekonomiką. Vien tik naujos Europos įmonės, ypač mažosios, kasmet sukuria daugiau nei keturis milijonus naujų darbo vietų.

Šiuo veiksmų planu siekiama pakeisti Europos piliečių kultūrą ir požiūrį į verslumą, pateikiant jį kaip patrauklią ir realią karjeros galimybę. Valstybės narės raginamos padaryti verslumo ugdymą privaloma mokyklinio ugdymo dalimi, siekiant pakeisti visuomenės požiūrį į verslininkus, kad jie gautų pripažinimą ir paramą, kurių nusipelno. Veiksmų plane taip pat nagrinėjamos įvairios kliūtys, su kuriomis susiduria būsimi verslininkai, kaip antai tinkamo švietimo ir mokymo trūkumas, sunkumai gauti paskolą ir patekti į rinką, problemos perduodant verslą, nesėkmės baimė ir gėda, per didelė biurokratija.

Veiksmų plano pasiūlymai, kuriuos turės įgyvendinti visų lygių (Europos, nacionalinės, regioninės ir vietos) institucijos ir kurių tik dalis čia paminėta, yra sugrupuoti pagal tris temas.

Verslumo ugdymas ir mokymas

Aplinkos, kurioje verslininkai galėtų klestėti ir augti, sukūrimas

Sektini pavyzdžiai ir ryšių su konkrečiomis grupėmis užmezgimas

Pasiūlymai dėl veiksmų plano Verslumas 2020 buvo pradėti rengti 2013 m., ES institucijoms ir ES valstybių narių vyriausybėms pradėjus dalytis savo praktinėmis žiniomis, mokytis ir keistis gerąja praktika.

Veiksmų planas yra paremtas bendradarbiavimu pagal Smulkiojo verslo aktą, siekiant mažinti biurokratiją verslui. MVĮ pasiuntiniai atsako už plano pasiūlymų įgyvendinimą kiekvienoje šalyje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

ES veiksmų planas Verslumas 2020. Santrauka piliečiams

Paskutinį kartą atnaujinta: 10.03.2014