Energijos saugumo, įperkamumo ir tvarumo užtikrinimas: su energetikos sąjunga susijusių dokumentų rinkinys

Pasaulinių problemų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) energetikos sistema, akivaizdoje ES šalys turi susivienyti ir kartu stengtis užtikrinti vartotojams saugiai ir tvariai tiekiamą energiją, kuri būtų įperkama.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui ir Europos investicijų bankui „Atsparios energetikos sąjungos ir perspektyvios klimato kaitos politikos pagrindų strategija“ (COM(2015) 80 final , 2015 m. vasario 25 d.).

SANTRAUKA

Pasaulinių problemų, susijusių su Europos Sąjungos (ES) energetikos sistema, akivaizdoje ES šalys turi susivienyti ir kartu stengtis užtikrinti vartotojams saugiai ir tvariai tiekiamą energiją, kuri būtų įperkama.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikatu nustatoma strategija dėl ES siūlomo su energetikos sąjunga susijusių dokumentų rinkinio. ES energetika reguliuojama nacionaliniu lygmeniu, todėl energetikos sąjungos tikslas - transformuoti ES energetikos sistemą, kurią šiuo metu sudaro 28 nacionalinės sistemos, ir sukurti vieną visoje ES veikiančią sistemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikate nustatomos penkios energetikos sąjungos strategijos dimensijos, kuriomis siekiama užtikrinti didesnį energijos tiekimo saugumą, tvarumą ir konkurencingumą.

Energijos tiekimo saugumas

Tam, kad būtų užtikrintas energijos tiekimo saugumas, ES turi:

Išmetamo dujų kiekio mažinimas

Vienas iš 2030 m. ES energijos planinių rodiklių yra 40 % mažesnis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis, palyginti su 1990 m. Tam reikia:

Visiškai integruota vidaus rinka

Visiškai integruota ES vidaus energijos rinka bus kuriama:

Energijos vartojimo efektyvumas

ES tiki, kad sumažinus energijos vartojimą sumažės energijos importas bei tarša ir padidės vidaus energijos išteklių išsaugojimas. Komunikate ypač pabrėžiamas poreikis daugiau investuoti ir didinti informuotumą apie energijos vartojimo mažinimo potencialą statybos ir transporto sektoriuose.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

ES numato didelių laimėjimų mažo anglies dioksido kiekio technologijų srityje, koordinuojant mokslinius tyrimus ir kartu su privačiuoju sektoriumi finansuojant projektus.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie energetikos sąjungą.

paskutinis atnaujinimas 26.08.2015