Perėjimas prie konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos Europoje

Europos Sąjunga (ES) yra įsipareigojusi iki 2020 m. sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80-95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu. Ji turi aiškią darbotvarkę iki 2020 m., todėl dabar bando nustatyti naują kryptį mažinant anglies dioksido išmetimą per kitus tris dešimtmečius ir taip suteikti aiškumo investuotojams, vyriausybėms bei piliečiams.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Energetikos veiksmų planas iki 2050 m.“ (KOM(2011) 885 galutinis, 2011 12 15).

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES) yra įsipareigojusi iki 2020 m. sumažinti savo išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį 80-95 %, palyginti su 1990 m. kiekiu. Ji turi aiškią darbotvarkę iki 2020 m., todėl dabar bando nustatyti naują kryptį mažinant anglies dioksido išmetimą per kitus tris dešimtmečius ir taip suteikti aiškumo investuotojams, vyriausybėms bei piliečiams.

KAM REIKALINGAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Energetikos veiksmų plane analizuojami įvairūs scenarijai, kaip iki 2050 m. sukurti konkurencingą mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir tuo pačiu užtikrinti energijos tiekimo saugumą. Jame parodoma, kad nepriklausomai nuo pasirinkto scenarijaus, tikslai sumažinti anglies dioksido išmetimą yra įgyvendinami.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Siekiant sukurti naują energetikos sistemą, veiksmų plane nustatomos šios sąlygos:

KONTEKSTAS

Europos energetikos sistemą reikia keisti dėl klimato, saugumo ir ekonominių priežasčių. Investuojant į energetiką, rezultatai pasimato tik po ilgo laiko. Šiandien priimti sprendimai formuoja 2050 m. energetikos sistemą: keičiama senstanti infrastruktūra, kuriamos naujos energijos formos. Šiuo pokyčių laikotarpiu viešojo ir privačiojo sektorių investuotojams reikia aiškiai pristatyti ES veiksmų kryptį.

Taip pat žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyse apie energetikos strategiją ir veiksmų planą iki 2050 m.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui: Konkurencingos, tvarios ir saugios energetikos strategija „Energetika 2020“ (COM(2010) 639 final, 2010 11 10).

paskutinis atnaujinimas 30.07.2015