ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl ES statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. liepos 23 d.

KONTEKSTAS

Pirmą kartą ES-SPGS buvo pristatyta 2003 m., kuomet į ją buvo įtrauktos šešios ES šalys (Belgija, Danija, Graikija, Airija, Liuksemburgas bei Austrija) ir Norvegija, ir sudaro neatsiejamą Europos statistikos sistemos dalį. Ilgainiui ši statistika aprėpė visas 28 ES šalis, tris Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (Islandiją, Norvegiją bei Šveicariją) ir buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Serbiją bei Turkiją.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Skerspjūvio duomenys: duomenys, susiję su tam tikru laiku arba laikotarpiu. Šie duomenys gali būti renkami atliekant atrankinius skerspjūvio tyrimus ir gali būti derinami su registrų duomenimis (t. y. duomenimis apie asmenis, namų ūkius arba būstą, sudarytais iš administracinio arba statistinio registro).

Išilginio pjūvio duomenys: duomenys, susiję su individualaus lygio pokyčiais bėgant laikui, periodiškai stebimi per tam tikrą laikotarpį. Šie duomenys gali būti gaunami arba iš skerspjūvio tyrimo su rotacine imtimi, kai nuolat stebimi vieną kartą atrinkti asmenys, arba iš grynos panelinės imties tyrimo. Šie duomenys gali būti derinami su registrų duomenimis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (OL L 165, 2003 7 3, p. 1–9)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1980/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), kiek tai susiję su apibrėžimais ir jų atnaujinimu (OL L 298, 2003 11 17, p. 1–22)

Žr. konsoliduotą versiją

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1981/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su duomenų rinkimo vietoje aspektais ir trūkstamų reikšmių priskyrimo procedūromis (OL L 298, 2003 11 17, p. 23–28)

2003 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1982/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis (OL L 298, 2003 11 17, p. 29–33)

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu (OL L 298, 2003 11 17, p. 34–85)

Žr. konsoliduotą versiją

2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2004 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), susijusias su išsamiu tarpinių ir galutinių kokybės ataskaitų turiniu (OL L 5, 2004 1 9, p. 42–56)

paskutinis atnaujinimas 18.11.2016