Jaunimo problemos: bendradarbiavimo vykdant įvairių sektorių politiką stiprinimas

ES šalių ministrai mano, kad sprendžiant socialines ir ekonomines jaunimo problemas labai svarbu bendradarbiauti įvairiose politikos srityse.

DOKUMENTAS

Tarybos išvados dėl bendradarbiavimo vykdant įvairių sektorių politiką siekiant veiksmingai spręsti socialines ir ekonomines jaunimo problemas (OL C 172, 2015 5 27, p. 3-7)

SANTRAUKA

ES šalių ministrai mano, kad sprendžiant socialines ir ekonomines jaunimo problemas labai svarbu bendradarbiauti įvairiose politikos srityse.

KAM SKIRTOS ŠIOS TARYBOS IŠVADOS?

Šiose išvadose aptariamos strategijos, skirtos sustiprinti tarpsektorinį jaunimo problemų sprendimą, kad politikos formuotojai galėtų veiksmingiau ir greičiau reaguoti į problemas bei kuo geriau panaudoti visą turimą ES finansavimą ir programas šioje srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tarpsektorinė politika

Siekdamos įgyvendinti plataus masto tarpsektorinę jaunimo politiką, ES šalys turi:

Išvadose Europos Komisija raginama:

ES šalys ir Komisija raginamos:

Pritaikyti metodai

Reikia taikyti specialiai sukurtus su įvairiais sektoriais susijusius metodus, skirtus programoms, kuriomis sprendžiamos jaunimo socialinės ir ekonominės problemos.

ES šalių prašoma:

Komisijos prašoma palengvinti ES lygio jaunimo politikos formuotojų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO), dalyvaujančių įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, sąveiką.

ES šalys ir Komisija drauge raginamos:

Darbas su jaunimu

ES Taryba prašo, kad ES šalys ir Komisija pabrėžtų darbo su jaunimu vertę sprendžiant jaunimo problemas:

Daugiau informacijos:

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014-2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje (OL C 183, 2014 6 14, p. 5-11)

paskutinis atnaujinimas 24.09.2015