Ne kariniam naudojimui skirtų sprogmenų saugumo užtikrinimas

Europos Sąjungos (ES) politika dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų turi tris pagrindinius tikslus: i) sukurti vieningą ES rinką prekybai civiliniam naudojimui skirtais sprogmenimis; ii) suderinti jų saugos reikalavimus dėl aukšto apsaugo lygio; iii) nustatyti administracinę sistemą sprogmenų ir šaudmenų gabenimui prižiūrėti.

DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija).

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) politika dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų turi tris pagrindinius tikslus: i) sukurti vieningą ES rinką prekybai civiliniam naudojimui skirtais sprogmenimis; ii) suderinti jų saugos reikalavimus dėl aukšto apsaugo lygio; iii) nustatyti administracinę sistemą sprogmenų ir šaudmenų gabenimui prižiūrėti.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimo rinkai ir priežiūros ES taisyklės. Direktyva netaikoma:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva nustatomos gamintojų, importuotojų ir platintojų pareigos dėl prekybos komerciniais sprogmenimis:

Direktyva taip pat:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. balandžio 20 d. Ja nuo 2016 m. balandžio 20 d. keičiama Direktyva 93/18/EEB.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/28/ES

2014 4 18

2016 4 19

OL L 96, 2014 3 29, p. 1-44

paskutinis atnaujinimas 12.02.2015