ES prekybos susitarimas su Kolumbija, Peru ir Ekvadoru

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2012/735/ES dėl ES bei ES šalių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo pasirašymo

ES bei ES šalių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas

Sprendimas (ES) 2016/2369 dėl Prisijungimo protokolo prie ES bei ES šalių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, pasirašymo ir laikino taikymo

Prisijungimo protokolas prie ES bei ES šalių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą

KOKS ŠIŲ SPRENDIMŲ IR PREKYBOS SUSITARIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Prekybos susitarimo nauda partneriams

Žmogaus teisės ir tvarus vystymasis

Žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų laikymasis yra pagrindinė PS nuostata. PS taip pat yra nuostatų, skirtų skatinti tvarų vystymąsi įgyvendinant tarptautines konvencijas dėl darbo teisių ir aplinkos apsaugos. Piliečių grupės yra įtraukiamos į šių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

PS įgyvendinimas

NUO KADA TAIKOMI ŠIE SPRENDIMAI?

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Vertės grandinė: verslo veiklos sričių, kurios kuria vertę įmonės klientams, visuma. Kiekvienoje šios veiklos sričių grandinės dalyje produktas įgauna vertės dėl patirtų sąnaudų arba proceso.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2012 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2012/735/ES dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 354, 2012 12 21, p. 1–2)

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (OL L 354, 2012 12 21, p. 3–2607)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo laikino taikymo tarp Europos Sąjungos ir Peru (OL L 56, 2013 2 28, p. 1)

2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/2369 dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 356, 2016 12 24, p. 1–2)

Prisijungimo protokolas prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą (OL L 356, 2016 12 24, p. 3–1456)

Pranešimas dėl Prisijungimo protokolo prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo, kuriuo atsižvelgiama į Ekvadoro prisijungimą, laikino taikymo tarp Europos Sąjungos ir Ekvadoro Respublikos (OL L 358, 2016 12 29, p. 1)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Trečioji ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo metinė ataskaita“ (COM(2017) 585 final, 2017 10 10)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Antroji ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo metinė ataskaita“ (COM(2016) 58 final, 2016 2 10)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo metinė ataskaita“ (COM(2014) 718 final, 2014 12 4)

paskutinis atnaujinimas 16.10.2017(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).