Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais – ES veiksmų planas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (COM(2016) 87 final) – ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Veiksmų planą sudaro 32 priemonės, kurias ES turės įgyvendinti 2016–2020 m. Jas įgyvendins kiekviena iš 28 ES šalių. (1) Jame daugiausia dėmesio skiriama trims aspektams:

KONTEKSTAS

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra viena pelningiausių nusikalstamų veiklų pasaulyje. Tai turi rimtą poveikį biologinei įvairovei ir neigiamą poveikį teisinei valstybei dėl glaudžių ryšių su korupcija. Ji atlieka vis didesnį vaidmenį finansuojant karines ir teroristų grupuotes.

ES yra neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais paskirties, kilmės ir tranzito regionas. Visais šiais aspektais, jam tenka pagrindinis vaidmuo panaikinant šią neteisėtą prekybą.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „ES požiūris į kovą su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais“.

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (COM(2016) 87 final, 2016 2 26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos tarnybų darbo dokumentas: ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano analizė ir įrodymai pridėti prie Komisijos komunikato Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui – ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas (SWD(2016) 38 final, 2016 2 26)

Bendradarbiavimo su verslo sektoriais dėl kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais stiprinimas – galutinė ataskaita. Ataskaita Europos Komisijos aplinkos generaliniam direktoratui, 2015 m. lapkričio 13 d.

paskutinis atnaujinimas 02.05.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).