5.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 333/8


Valstybės pagalba. Sprendimas neteikti prieštaravimų

(2017/C 333/06)

ELPA priežiūros institucija neprieštarauja šiai valstybės pagalbos priemonei:

Sprendimo priėmimo data

:

2017 m. liepos 13 d.

Bylos Nr.

:

80780

Sprendimo Nr.

:

143/17/COL

ELPA valstybė

:

Norvegija

Regionas

:

Trys Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritys

Pavadinimas (ir (arba) pagalbos gavėjo pavadinimas)

:

Kelionių organizatoriai

Teisinis pagrindas

:

Nordlando, Trumso ir Finmarko apskričių valdžios institucijų sprendimai dėl biudžeto

Pagalbos priemonės rūšis

:

Veiklos pagalba

Tikslas

:

Tikslas – užkirsti kelią gyventojų skaičiaus mažėjimui sukuriant darbo vietas turizmo sektoriuje ir remiant kelionių organizatorius, organizuojančius užsakomuosius skrydžius (t. y. ne reguliarius skrydžius) į trijų Šiaurės Norvegijos apskričių oro uostus.

Pagalbos forma

:

Veiklos pagalba

Biudžetas

:

10 mln. NOK

Intensyvumas

:

25 %

Trukmė

:

2017 11 1–2020 12 31

Ekonomikos sektoriai

:

Kelionių užsakomaisiais skrydžiais organizatoriai

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

:

Trys Nordlando, Trumso ir Finmarko apskritys

Kita informacija

:

 

Autentišką sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų galima rasti ELPA priežiūros institucijos interneto svetainėje:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/