6.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 108/15


TEISMO SPRENDIMAS

2016 m. liepos 29 d.

byloje E-32/15

ELPA priežiūros institucija prieš Lichtenšteino Kunigaikštystę

(ELPA valstybės įsipareigojimų nevykdymas – Neįgyvendinimas – Direktyva 2006/126/EB – Direktyva 2011/94/ES – Direktyva 2012/36/ES)

(2017/C 108/13)

Byloje E-32/15 ELPA priežiūros institucija prieš Lichtenšteino Kunigaikštystę – PRAŠYMAS pripažinti, kad, nepriėmusi priemonių, reikalingų Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 24f punkte nurodytiems teisės aktams (2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija), 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2011/94/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/126/EB, ir 2012 m. lapkričio 19 d. Komisijos direktyva 2012/36/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/126/EB), suderintiems su Susitarimu prie jo pridėtu 1 protokolu, įgyvendinti per nustatytą terminą, arba bet kokiu atveju iškart apie jas nepranešusi ELPA priežiūros institucijai, Lichtenšteino Kunigaikštystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtus teisės aktus ir Susitarimo 7 straipsnį, – Teismas, kurį sudaro pirmininkas Carlas Baudenbacheris ir teisėjai Peras Christiansenas bei Pállis Hreinssonas (teisėjas pranešėjas), 2016 m. liepos 29 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra tokia:

Teismas:

1.

Pripažįsta, kad, nepriėmusi priemonių, reikalingų Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo 24f punkte nurodytiems teisės aktams (2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija), 2011 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2011/94/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/126/EB, ir 2012 m. lapkričio 19 d. Komisijos direktyva 2012/36/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/126/EB), suderintiems su Susitarimu prie jo pridėtu 1 protokolu, įgyvendinti per nustatytą terminą, Lichtenšteino Kunigaikštystė neįvykdė įsipareigojimų pagal minėtus teisės aktus ir Susitarimo 7 straipsnį.

2.

Nurodo Lichtenšteino Kunigaikštystei padengti bylinėjimosi išlaidas.