2022 11 17   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/3


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ

(2022/C 437/03)

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia šį viešąjį konkursą:

EPSO/AST/155/22 – toliau nurodytų saugumo ir saugos sričių asistentai (AST 3):

1.

Saugumo užtikrinimas

2.

Techninė apsauga

3.

Profesinė sauga ir sveikata

Pranešimas apie konkursą 24 kalbomis skelbiamas 2022 m. lapkričio 17 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 437 A.

Daugiau informacijos galima rasti EPSO svetainėje https://epso.europa.eu/