2022 3 8   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 111/1


Pranešimas, kuriuo iš dalies keičiamas pranešimas apie viešąjį konkursą. EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretoriai (SC 1/SC 2)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 211 A, 2020 m. birželio 25 d. )

(2022/C 111 A/01)

5 puslapyje 5 skirsnis „Vertinimo etapas“ turėtų būti išdėstytas taip:

„5)    Vertinimo etapas

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 2 kartus daugiau kandidatų, nei reikia kiekvieno lygio laureatų. Į vertinimo etapą bus pakviesti kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai už naudojimosi „Microsoft Office Word“ įgūdžių testą įvertintų kandidatų.

Vertinimo etapu bus tikrinami šiam konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai, kurių kiekvienas bus vertinamas 1–10 balų, ir su konkurso sritimi susiję įgūdžiai – tam bus atliekami du testai 2-ąja kalba, kaip nurodyta tolesnėse lentelėse.

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

2.

Bendravimas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Vaidmenų užduotis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Vaidmenų užduotis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Vaidmenų užduotis

6.

Atsparumas

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Vaidmenų užduotis

Minimalus reikalaujamas balų skaičius – iš viso 35 iš 70.

Įgūdis

Testas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Su konkurso sritimi susiję įgūdžiai

Su konkurso sritimi susijęs pokalbis

35 iš 70

Jei nenurodyta kitaip, kandidatai į savo EPSO aplanką turės įkelti skenuotas dokumentų, patvirtinančių jų paraiškos formoje pateiktą informaciją, kopijas. EPSO pateiks apie tai daugiau informacijos ir nurodymų.“