2022 2 28   

LT EN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 94/1


BENDRASIS ŽEMĖS ŪKIO AUGALŲ RŪŠIŲ VEISLIŲ KATALOGAS

Papildymas 2022/2

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 94/01)

TURINYS

Paaiškinimai 3
Žemės ūkio augalų rūšių sąrašas 4

I.   Runkeliai

1.

Beta vulgaris L. Cukrinis runkelis 4

2.

Beta vulgaris L. Pašarinis runkelis 7

II.   Pašariniai augalai

13.

Festuca arundinacea Schreber Nendrinis eraičinas 8

16.

Festuca pratensis Huds. Tikrasis eraičinas 8

17.

Festuca rubra L. Raudonasis eraičinas 8

20.

Lolium multiflorum Lam. Gausiažiedė svidrė 8

20.1.

Ssp. alternativum 8

20.2.

Ssp. non alternativum 8

21.

Lolium perenne L. Daugiamete svidre 8

29.

Poa pratensis L. Pievinė miglė 9

31.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. Gelsvoji visgė 9

47.

Medicago sativa L. Mėlynžiedė liucerna 9

54.

Pisum sativum L. (partim) Sėjamasis žirnis 9

55.

Trifolium alexandrinum L. Egiptinis dobilas 9

60.

Trifolium incarnatum L. Purpurinis dobilas 10

63.

Trifolium pratense L. Raudonasis dobilas 10

64.

Trifolium repens L. Baltasis dobilas 10

65.

Trifolium resupinatum L. Persinis dobilas 10

68.

Trifolium vesiculosum Savi Pūslėtasis dobilas 10

71.

Vicia faba L. (partim) Pupa 10

77.

Phacelia tanacetifolia Benth. Bitinė facelija 10

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Pašarinis ridikas 11

III.   Aliejiniai ir pluoštiniai augalai

83.

Brassica napus L. (partim) Rapsas 12

85.

Cannabis sativa L. Sėjamoji kanapė 13

89.

Helianthus annuus L. Tikroji saulėgrąža 13

90.

Linum usitatissimum L. Sėjamasis linas 16

93.

Glycine max (L.) Merr. Gauruotoji soja 16

IV.   Javai

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Sėjamoji aviža 18

97.

Hordeum vulgare L. Paprastasis miežis 18

97.1.

Paprastasis miežis - dvieilis miežis 18

97.2.

Paprastasis miežis -šešiaeilis miežis 18

98.

Oryza sativa L. Sėjamasis ryžis 19

100.

Secale cereale L. Sėjamasis rugys 19

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Dvispalvis sorgas 20

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hibridai, gauti sukryžminus Triticum genties rūšis ir Secale genties rūšis 20

105.

Triticum aestivum L. Paprastasis kvietys 20

106.

Triticum durum Desf. Kietasis kvietys 21

107.

Triticum spelta L. Spelta 21

108.

Zea mays L. (partim) Paprastasis kukurūzas 22

V.   Bulvės

109.

Solanum tuberosum L. Valgomoji bulvė 27

PAAIŠKINIMAI

1.

Šiuo bendrojo žemės ūkio augalų rūšių veislių katalogo 2021 m. konsoliduotos redakcijos (1) papildymu daromi pakeitimai, būtini atsižvelgiant į valstybių narių Komisijai pateiktą informaciją.

2.

Šiame papildyme išlaikyta 2021 m. konsoliduotos redakcijos struktūra. Čia galima rasti nuorodų į šio leidimo paaiškinimus.

3.

Šis papildymas apima nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 31 d. gautus pranešimus.

4.

2021 m. konsoliduotos redakcijos pakeitimai 4 skiltyje nurodomi taip:

(add.)

:

reiškia, kad į bendrąjį katalogą įtrauktas naujas įrašas,

(mod.)

:

reiškia, kad esamas įrašas iš dalies pakeistas. Su tokiu įrašu susijusios 2021 m. konsoliduotos redakcijos nuorodos keičiamos šio papildymo nuorodomis,

(del.)

:

reiškia, kad įrašas ir visos su juo susijusios nuorodos išbraukiamos iš bendrojo katalogo.

5.

Šis papildymas yra susijęs su įregistruotomis veislėmis, kurioms taikomos Tarybos direktyvos 2002/53/EB (2) 16 straipsnio 1 dalies nuostatos.

6.

Jei 2021 m. konsoliduotoje redakcijoje veislės palaikytojo kodas nenurodomas, jo pavadinimą (vardą, pavardę) ir adresą galima gauti iš institucijos, nurodytos valstybės narės ar ELPA šalies sąraše.

(1)  2021 m. gruodžio 13 d. konsoliduota redakcija:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Adler

*ES 6206

 

D m (2) (mod.)

Aragon

*DK 263

 

(add.)

Balzane

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Banda

*NL 1014

 

m (2) (add.)

Baraca

*ES 6345, (*)FR S15330

 

P M (4) (mod.)

Beethoven

*AT 627

 

D m (2) (add.)

Belino

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Bernache

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Bimbo

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Bollywood

*LT 130

 

D m (2) (mod.)

Boomerang

*NL 683

 

D m (2) (mod.)

BTS 1760

 

 

f: 30.6.2024

BTS 6125

 

 

f: 30.6.2024

Cadillac

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Cardamone

*FR S15330, *AT 533

 

D m (2) (mod.)

Carioca

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Castello

*DK 263

 

(mod.)

Chevrolet

 

*CH 990

(3) (add.)

Chloelia KWS

 

 

f: 30.6.2024

Cocotier

 

 

f: 30.6.2024

Cordula KWS

*DK 28

 

(add.)

Couperin

 

 

f: 30.6.2024

Courlis

*CZ 335

 

D m (2) (mod.)

Danube

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Davinci

*DK 263, *LT 130

 

S m (2) (mod.)(16)

Degas

*DK 254

 

D m (2) (mod.)

Diamenta

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Dickens

 

 

f: 30.6.2024

Dinghy

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Drafter

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Dryak

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Dunant

 

*CH 990

(3) (add.)

Elanta

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Ellea KWS

 

 

f: 30.6.2024

Emperor

 

 

f: 30.6.2024

Epicea

 

 

f: 30.6.2024

Escadia KWS

 

*CH 78

(3) (add.)

Exotique

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Fairway

*DK 263, *LT 130

 

D m (2) (mod.)

Falster

*DK 81

 

(add.)

Fanfare

*DK 263

 

(add.)

Fauvette

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Fendria KWS

*DK 28

 

(add.)

Flexness

*DK 263

 

D m (2) (mod.)

Frisbee

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Frison

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Gabriela KWS

*DK 28

 

(add.)

Galion

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Gallop

 

 

f: 30.6.2024

Genepi

 

 

f: 30.6.2024

Gluck

 

 

f: 30.6.2024

Goelette

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Haflinger

 

 

f: 30.6.2024

Inspirea KWS

*DE 105, *FR S14995, *NL 1085

 

D m (2) (mod.)

Isabella KWS

*DE 105, *NL 301

 

D m (2) (mod.)

Joker

*DK 263

 

(mod.)

Jonque

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Kayak

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Koala

*HR 90, *NL 704

 

D m (2) (mod.)

Koema

*NL 1014

 

m (2) (add.)

Konstantin

*AT 918

 

D m (2) (add.)

Landon

*SE 70

 

D m (2) (mod.)

Lareina KWS

*ES 1105

 

D m (2) (mod.)

Linotte

 

 

f: 30.6.2024

Liszt

 

 

f: 30.6.2024

Lucia KWS

 

 

f: 30.6.2024

Lumiere

*ES 6206

 

D m (2) (mod.)

Macumba

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Mainate

 

 

f: 30.6.2024

Marcellina KWS

 

 

f: 30.6.2024

Megalita

 

 

f: 30.6.2024

Mélusine

*PL 57

 

D m (2) (mod.)

Mesange

*CZ 335, *PL 57

 

D m (2) (mod.)

Millenia KWS

 

 

f: 30.6.2024

Moliere

 

 

f: 30.6.2024

Mondenara KWS

 

 

f: 30.6.2024

Morgan

*DK 254

 

(add.)

Mustang

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Nakskov

*DK 263

 

(mod.)

Namare

*AT 827

 

D m (2) (add.)

Narcos

*CZ 335, *PL 57

 

D m (2) (mod.)

Nelson

*DK 263

 

D m (2) (mod.)

Nina KWS

*NL 1008

 

D m (2) (mod.)

Nuccia KWS

 

 

f: 30.6.2024

Nysted

*DK 81

 

(add.)

Origan

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Oxalide

 

 

f: 30.6.2024

Pegaz

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Perroquet

 

 

f: 30.6.2024

Quadrille

*LT 130

 

D m (2) (mod.)

Quillard

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Raft

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Ras poly

(*)FR S15330, *IT 1681

 

P M (mod.)

Redukto

*NL 1053

 

m (2) (add.)

Reforma KWS

*NL 1085

 

m (2) (add.)

Ripaille

 

 

f: 30.6.2024

Rivolta

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Roxy

*DK 263

 

(mod.)

Rumba

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Sanetta

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Savane

*HR 90

 

D m (2) (mod.)

Saxon

*DK 263

 

D m (2) (add.)

Serenada KWS

*HU 149293

 

D m (2) (mod.)

Skipper

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Smart Arosa KWS

*ES 6320

*CH 78

D m (3) (mod.)

Smart Latoria KWS

(*)DE 105, *NL 1085, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Smart Pea KWS

*NL 1085

 

m (2) (add.)

Steel

*FR S15330

 

D m (2) (mod.)

Tesla

*HU 100418, *AT 918

*CH 990

D m (2) (mod.)

Tetras

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

Timur

*DE 10234

 

D m (2) (mod.)

Tourelle

 

 

f: 30.6.2024

Twix

*DK 263

 

(mod.)

Valdemar

*DK 263, *LT 130

 

D m (2) (mod.)(16)

Vindobona

*AT 827

 

D m (2) (add.)

Vulcania KWS

*ES 1105, *NL 301

 

D m (2) (mod.)

Xema

*NL 1053

 

m (2) (add.)

Yole

*FR S15330

 

m (2) (mod.)

2.   Beta vulgaris L. - Fodder beet

1

2

3

4

Bergman

*DK 263

 

(mod.)

Brise

 

 

f: 30.6.2024

Lipari

 

 

f: 30.6.2024

Primula

 

 

f: 30.6.2024

Rota

 

 

f: 30.6.2024

Tintinel

 

 

f: 30.6.2024

II.

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Seine

*ES 1601

 

(mod.)

16.   Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1

2

3

4

Darimo

*LU 6033

 

(mod.)

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Archibal

*DK 14, *DE 283

 

(mod.)(1)(7)

Cathrine

*DK 16, *DE 39

 

(mod.)(1)(7)

Joanna

*DK 16, *DE 39

 

(mod.)(1)(7)

Mellori

*DK 16, *DE 39

 

(mod.)(1)(8)

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

Clipper

 

*NO 29

T (mod.)

Lirasand

*DE 39

 

D (mod.)

Ssp. non alternativum -

 

 

Passat

 

 

f: 30.6.2024

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Asturion

*NL 1097

 

D (mod.)

Barnauta

*HR 152, (*)LU 21002, *AT 581

 

T (mod.)(17)

Charisma

(*)LU 6016, *NL 1073

 

T (mod.)(17)

Kimber

 

 

f: 30.6.2024

Lipresso

 

 

f: 30.6.2023

Margarita

*LT 64

 

D (mod.)(1)

Medallion

*NL 1011

 

D (add.)

Option

*NL 227

 

D (mod.)

Premium

*BE 508, *CZ 292, *DE 32, *LU 21005, *NL 227

*CH 21

D (mod.)

Sponsor

*CZ 292, (*)LU 21005, *PL 161

 

D (mod.)

Turandot

*LT 64

 

T (mod.)(1)(17)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

Heatmaster

*IT 1413

 

(mod.)(1)

31.   Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - Golden oatgrass

1

2

3

4

Gusto

 

 

f: 30.6.2024

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Filla

*DE 4813

 

(mod.)

Fraver

*DE 4813, *AT 823

 

(mod.)

Symphonie

*FR S14431, *SK 18

 

(mod.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Andrea

*CZ 172

 

(mod.)

Dante

*IT 1164

 

(add.)

Helium

*DK 50

 

(add.)

Piskator

*EE 11

 

(add.)(16)

Tyla

 

 

f: 30.6.2024

55.   Trifolium alexandrinum L. - Berseem/Egyptian clover

1

2

3

4

Elite II

 

*CH 193

(mod.)

Tabor

*DE 8596

 

(mod.)

60.   Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1

2

3

4

Zorro

*SK 224

 

(add.)(17)

63.   Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

Gumpensteiner

 

 

f: 30.6.2024

Start

*CZ 147, *SK 245

 

D (mod.)

Tempus

*CZ 147, *DE 3415

 

T (mod.)

64.   Trifolium repens L. - White clover

1

2

3

4

Beaumont

 

*CH 193

(mod.)

Milkanova

 

 

f: 30.6.2024

Riesling

*FR S14430, *LT 118, *NL 227, *PL 161

 

(mod.)

65.   Trifolium resupinatum L. - Persian clover

1

2

3

4

Lightning

*IT 900

*CH 193

(mod.)

Moa

*IT 531

 

(add.)

68.   Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

1

2

3

4

Blackhawk

*IT 1525

 

(add.)

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Ghengis

*DK 44

 

(mod.)(16)

Vertigo

*DK 44, *LT 44

 

(mod.)(16)

77.   Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1

2

3

4

Větrovská

*CZ 147

 

(mod.)

Vetrovska

 

 

= Větrovská

79.   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Pegletta

 

 

f: 30.6.2024

III.

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Actros

*DE 1323

 

H (mod.)(15)(38)

Alabama

(*)DE 1323, *LT 165

 

H (mod.)(15)(39)

Albrecht

*DE 1323, *PL 872

 

H (mod.)(15)(39)

Alltrac

*FR 44360

 

H (mod.)(15)(39)

Amazzonite

*FR S13804, *SK 520

 

H (mod.)(15)(39)

Archimedes

 

 

(del.)

Aristoteles

*DE 1323

 

H (mod.)(15)(30)(38)

Arkansas

*FR 44360, *LT 165, *PL 849, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Attraction

 

 

(del.)

Augusta

*PL 849

 

H (mod.)(15)(39)

Bantam

 

 

f: 30.6.2024

Caroline

*CZ 172

 

(add.)(15)(38)

Columbia

*IT 370

 

H (add.)

Croozer

*DE 147

 

H (mod.)(15)(35)(38)

Daktari

*DE 39, *EE 11, *PL 205

 

(mod.)(15)(38)

Desperado

*CZ 25, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

DK Excited

*CZ 1114, *AT 929, *PL 788

 

H (mod.)(15)(38)

DK Exlevel

*DK 178, *FR S15169, *AT 929

 

H (mod.)(15)(38)

Duplo

*CZ 25, *EE 11, *FR S8233

 

(mod.)(15)(38)

ES Cesario

*CZ 1684, *PL 741

 

H (mod.)(15)(38)

ES Imperio

*CZ 1684, *FR S12749, *HU 104164, *PL 741, *SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

ES Valegro

*CZ 1684, *PL 741, *SK 507

 

H (mod.)(15)(38)

Finale

 

 

(del.)

Flemming

*DK 44

 

H (add.)(15)(38)

Franklin

*HU 106300

 

H (mod.)(15)

GK Csenge

*HU 149567

 

H (mod.)(15)(39)

GK Reka

 

 

f: 30.6.2023

INV150 CL

 

 

f: 30.6.2024

Ivanka

*CZ 172

 

(add.)(15)(38)

Jurek

*CZ 1517

 

H (add.)(15)(38)

Kicker

*LT 44, *PL 159, *SK 63

 

H (mod.)(15)(38)

Kombia

*IT 370

 

H (add.)

Kuga

*CZ 24, *LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(15)(38)

LG Adonis

*DK 223

 

H (add.)(15)(38)

LG Antigua

*CZ 1405, *HU 132938, *AT 889, *SK 441

 

H (mod.)(15)(38)

LG Apollonia

*AT 889

 

H (add.)(15)(38)

LG Arnold

*CZ 1405, *PL 872

 

H (mod.)(15)(38)

LG Artisan

 

 

(del.)

LG Auckland

*CZ 1405, *DK 223, *FR 44360, *AT 562

 

H (mod.)(15)(38)

LG Aviron

*DK 223, *FR 44360, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

LID Sebastio

*IT 345

 

H (add.)

Lumen

*LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(16)(39)

Naiad

 

 

f: 30.6.2024

Picard

*CZ 24

 

H (add.)(15)(38)

PR46W20

*SK 450

 

(mod.)(15)(32)(38)

PT269

*RO 2097

 

H (mod.)(15)(32)(38)

Salute

*CZ 172

 

(add.)(15)(38)

Santana

*CZ 231

 

(add.)(15)(38)

Scotch

*DE 39, *EE 11, *SK 224

 

(mod.)(15)(38)

Tempo

*FR S14808, *SK 63

 

H (mod.)(15)(38)

Trezzor

*CZ 1065, *FR S13804, *LT 86, *HU 103716, *SK 520

 

H (mod.)(15)(38)

Tuba

*CZ 25

 

H (add.)(15)(38)

Turquoise

 

 

(del.)

Zakari CS

*CZ 1684

 

(mod.)(15)(38)

85.   Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

Estica

*EE 166

 

(add.)(16)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

1025L

*FR S15312

 

S (add.)(32)

Alambra CS

*RO 2205

 

S (mod.)

Alisson RM

*FR S15312

 

H S (mod.)

Artego

*IT 345, *RO 2205

 

S (mod.)

Azureo

*FR S14123

 

S (add.)

CS Magenta

*IT 345, *RO 2205

 

S (mod.)

DKF2727

 

 

f: 30.6.2024

ES Amis

*CZ 1684, *IT 1171, *SK 507

 

H S (mod.)

ES Axon SU

 

 

(del.)

ES Baltic

*FR S15312

 

H S (mod.)

ES Bella

*CZ 1684, *ES 2022

 

H S (mod.)(35)

ES Benefic

*FR S15312

 

H T (mod.)

ES Biba

*CZ 1684, *FR 12749

 

H S (mod.)

ES Boston SU

*RO 2205

 

S (mod.)

ES Columbella

*FR S15312, *AT 761

 

H S (mod.)

ES Electric CLP

*BG 22, *IT 1171, *RO 2205

 

H S (mod.)

ES Epic

*BG 22, *FR S15312, *IT 1171

 

S (mod.)

ES Ethic

 

 

f: 30.6.2024

ES Euromis CL

*RO 2205

 

H S (mod.)

ES Feeric

*ES 586

 

H T (mod.)

ES Genesis

*RO 2205

 

H S (mod.)

ES Idillic

*FR S15312, *IT 1171, *SK 507

 

H S (mod.)

ES Isida

*ES 2022, *FR S15312

 

H S (mod.)(35)

ES Janis

*RO 2205

 

H S (mod.)

ES Jurassic SU

*BG 22, *RO 2205

 

S (mod.)

ES Lena

*FR S15312, *IT 1171

 

S (mod.)

ES Ludic

*IT 1171

 

S (mod.)

ES Monalisa

*FR S15312

 

H S (mod.)

ES Mozaic

*FR S15312

 

(mod.)

ES Nautic

*ES 586

 

H T (mod.)

ES Novamis CL

*CZ 1684, *IT 1171, *RO 2205

 

H S (mod.)

ES Optic

*ES 2022

 

S (add.)(35)

ES Organsa

*ES 586

 

H S (mod.)(35)

ES Panama

*FR S15312, *RO 2205

 

S (mod.)

ES Paris CL

 

 

(del.)

ES Romantic

*BG 22, *IT 1171, *RO 2205

 

H S (mod.)

ES Rosalia

*FR S15312, *RO 2205

 

H S (mod.)

ES Shakira

*CZ 1684, *IT 1171, *SK 507

 

H S (mod.)

ES Termalis CLP

 

 

(del.)

ES Terramis CL

*RO 2205

 

H S (mod.)

ES Veronika

*FR S15312, *IT 1171

 

H S (mod.)

ES Violetta

*SK 507

 

H S (mod.)

ES Willis CLP

*AT 761

 

(mod.)

Fushia CL

*RO 2205

 

H S (mod.)

Heliagras

 

 

f: 30.6.2024

HS 991

 

 

= Toledo 2

Jalon

*ES 586

 

H T (mod.)(35)

Kaledonia CL

*IT 345, *RO 2205

 

S (mod.)

Kash

 

 

(del.)

Kirikou

 

 

f: 30.6.2024

KWS Ateris

 

 

f: 30.6.2023

KWS Perseus CL

 

 

(del.)

Leila

*ES 586

 

H T (mod.)(35)

LG50500

*ES 6264, *IT 837

 

S (mod.)(32)(35)

LG50648

*FR S13724

 

S (add.)(32)

LG5380M

*IT 368

 

H S (mod.)(32)

LG5528

*IT 1243

 

H S (mod.)(32)

LG5625

*IT 1243

 

S (mod.)(32)

LG5656HO

*FR S13724

 

H S (mod.)(32)

Malaga CS

*RO 2205

 

S (mod.)

MAS 804G

*ES 6372

 

S (add.)(32)(35)

MAS 910OL

*FR 96118

 

S (add.)(32)

MS Oliva CL

 

 

(del.)

NK Neoma

*SK 219

 

H S (mod.)(35)

Olimpia

*ES 586

 

H S (mod.)(35)

P63LE166

*IT 1057, *SK 450

 

S (mod.)(32)

P63LL156

*RO 2097, *SK 450

 

S (mod.)(32)

P63LL161

*RO 2122, *SK 450

 

S (mod.)(32)

P63LL78

*IT 1057

 

H S (mod.)(32)

P64LE20

 

 

(del.)

P64LL164

*RO 2122, *SK 450

 

S (mod.)(32)

P64LL41

 

 

f: 30.6.2024

P64LL82

*HR 214

 

H S (mod.)(32)

P64LL92

*HR 214

 

H S (mod.)(32)

PAN7033

 

 

f: 30.6.2024

Poseidon

*ES 586

 

S (mod.)(35)

PR64F50

*FR 10858, *IT 1057, *AT 77

 

H S (mod.)(32)

Quyos

 

 

f: 30.6.2024

RGT Hanatoll

*FR S13804

 

S (add.)

RGT Lluigi

*FR S13804

 

S (add.)

Sumet

*ES 6306

 

S (add.)(35)

Suoka

*ES 6306

 

S (add.)(35)

Surey

*ES 6306

 

S (add.)(35)

SY Arpegio

*ES 6306

 

S (add.)(35)

SY Belcanto

*PT 586

 

H S (mod.)

SY Energo

*PT 586

 

H S (mod.)

SY Guardia CLP

*IT 1164

 

H S (mod.)

SY Nebraska

*FR S14123

 

S (add.)

SY Otello

*FR S14123, *PT 586

 

S (mod.)

SY Sanbala

*IT 1164

 

S (mod.)

Terra

*ES 586

 

S (mod.)(35)

Toledo 2

*ES 586

 

H S (mod.) HS 991 ES

Torcaz

*ES 586

 

H S (mod.)(35)

Warholl

*FR S13804

 

S (add.)

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

 

 

 

 

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

1

2

3

4

Urban-Destrnik

*SI 724

 

(add.) Region of origin:Slovenia(19)

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Amphor

*FR S15312, *IT 373

 

(mod.)

Ancagua

*AT 124

 

(add.)

Annabella

*AT 124

 

(add.)

Artoga

*AT 124

 

(add.)

Ascada

*AT 124

 

(add.)

Delphi PZO

*AT 672

 

(add.)

Ecudor

*FR S15312, *IT 1171

 

(mod.)

ES Advisor

*FR S15312

 

(mod.)

ES Bachelor

*RO 2205

 

(mod.)

ES Baltimor

*RO 2205

 

(mod.)

ES Chancellor

(*)FR S15312, *PL 741

 

(mod.)

ES Collector

*FR S15312, *SK 507

 

(mod.)

ES Comandor

*FR S15312, *PL 1080, *SK 507

 

(mod.)

ES Compositor

*DE 3501, (*)FR S15312, *SK 507

 

(mod.)

ES Conductor

*PL 741, *RO 2205

 

(mod.)

ES Conqueror

(*)FR S15312, *HR 179

 

(mod.)

ES Creator

*FR S15312

 

(mod.)

ES Decor

(*)FR S15312, *SK 507

 

(mod.)

ES Director

*FR S15312

 

(mod.)

ES Dominator

 

 

f: 30.6.2024

ES Favor

(*)FR S15312, *PL 1080

 

(mod.)

ES Gabor

*FR S15312

 

(mod.)

ES Gladiator

*FR S15312, *HU 104164

 

(mod.)

ES Governor

(*)FR S15312, *PL 741, *SK 507

 

(mod.)

ES Indicator

*FR S15312

 

(mod.)

ES Inventor

*FR S15312

 

(mod.)

ES Mediator

(*)FR S15312, *IT 1171

 

(mod.)

ES Mentor

*FR S15312, *HU 102786, *AT 761, *RO 2205, *SK 507

 

(mod.)

ES Navigator

*FR S15312

 

(mod.)

ES Pallador

*FR S15312, *IT 1171, *HU 104164

 

(mod.)

ES Professor

*FR S15312

 

(mod.)

ES Senator

*FR S15312, *AT 761

 

(mod.)

ES Tenor

*FR S15312, *AT 761, *SK 507

 

(mod.)

ES Tribor

(*)FR S15312, *HU 104164, *SK 507

 

(mod.)

GL Leonie

*AT 13

 

(add.)

GL Valerie

*AT 13

 

(add.)

Isidor

*BG 22, *FR 12749, *RO 2205

 

(mod.)

Orion

 

 

f: 30.6.2024

Paprika

*AT 534

*CH 41

(mod.)

RGT Sangria

 

 

f: 30.6.2024

RGT Svela

 

 

f: 30.6.2024

Sinara

 

 

f: 30.6.2024

Supernova

*AT 775

 

(add.)

IV.

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Eddy

*AT 5

 

(add.)(16)

Erlbek

*AT 5

 

(add.)(16)

Monarch

 

 

f: 30.6.2024

WPB Mohair

*DK 234, *EE 95

 

(add.)(16)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Amidala

*CZ 77, *DE 9056, *EE 33, *FR 45185, (*)LU 6067, *AT 500, *PL 306

 

(mod.)(16)

Bilbao

*DK 220

 

(add.)(15)

Easy

*AT 5

 

(add.)(16)

Effekta

*AT 5

 

(add.)(16)

Estoria

 

 

f: 30.6.2024

Halfdan

*DK 35

 

(add.)(16)

Inventive

*BE 816

 

(add.)

KWS Cassia

*IE 7, *FR S13499

 

(mod.)(15)

LG Calvin

*AT 888

 

(add.)(15)

LG Campus

*FR S13724, *AT 888

 

(mod.)(15)

LG Caravelle

*DK 223

 

(add.)(15)

LG Rumba

*DK 223

 

(add.)(16)

Mazarine

*AT 669

 

(add.)(16)

Newton

*CZ 346, *DE 1410, *FR S8520

 

(mod.)(15)

RGT Orijino

*BE 830, (*)FR S13804

 

(mod.)(15)

Sonja

*HR 678, *AT 124

 

(mod.)(15)

Soulmate

*CZ 1265, *DK 220, *FR S13483, *SK 711, *FI 6196, *SE 144

 

(mod.)(16)

SU Laubella

*CZ 77, *DE 9056, *FR 45185, *AT 500

 

(mod.)(15)

SU Xandora

*AT 505

 

(add.)(15)

SY Solar

*DE 9503, *EE 126, *LV 201, *LT 152, *AT 507

 

(mod.)(16)

Tasja

*AT 523

 

(add.)(16)

Valerie

*CZ 528, *DE 8887, *IE 7, (*)LU 6006, *AT 519

 

(mod.)(15)

- 6-row barley

 

 

Cremona

*AT 124

 

(add.)(15)

Frederica

*AT 598

 

(add.)(15)

Julia

*FR S8233, *AT 585

 

(mod.)(15)

KWS Joyau

*IE 160, *FR S14472, *IT 441

 

(mod.)(15)

KWS Morris

*CZ 31, *DE 129, *AT 504, *PL 53

 

(mod.)(15)

LG Korok

*CZ 1405

 

(add.)(15)

LG Zebra

*BE 216, *BG 21, *IT 837, *HU 132938, *AT 888, *RO 2181

 

(mod.)(15)

Picasso

*CZ 66, *DE 25, *PL 340

 

(mod.)(15)

Pixel

*DE 1410, *IE 7, *FR S8520

 

(mod.)(15)

SU Midnight

*CZ 66, *DE 25, *AT 598, *PL 340

 

(mod.)(15)

Venezia

*AT 124

 

(add.)(15)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley - Conservation varieties

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Heines Haisa II

*AT 183

 

(add.) Region of origin:Austria(16)

- 6-row barley

 

 

 

 

 

 

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Rocio

*ES 275

 

(add.)

98.   Oryza sativa L. - Rice - Conservation varieties

1

2

3

4

ÖR Haleon

*AT 180

 

(add.) Region of origin:Austria

ÖR Lazurit

*AT 180

 

(add.) Region of origin:Austria

ÖR Premium

*AT 180

 

(add.) Region of origin:Austria

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

KWS Gilmor

*AT 504

 

(add.)(15)

KWS Pulsor

*AT 504

 

(add.)(15)

Lunator

*DE 404, *AT 548

 

(mod.)(15)(17)

Miranos

*DK 220

 

(add.)(15)

SU Confidence

 

 

(del.)

SU Nordius

*DK 91

 

(add.)(15)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

ES Alize

*FR S13860, *HU 171625, *RO 2205

 

H S (mod.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Bilboquet

*DE 871, *FR S8128, *AT 751

 

(mod.)(15)

Lumaco

*DE 6871, *FR x, (*)LU 6062, *AT 673

 

(mod.)(15)

SU Laurentius

*AT 500

 

(add.)(15)

Trimondo

*AT 124

 

(add.)(15)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

Arameus

*AT 124

 

(add.)(15)

Astardo

 

 

f: 30.6.2024

Camadra

 

 

(del.)

Chasseral

 

 

(del.)

Circus

*EE 11, *PL 205

 

(mod.)(15)

Corbetta

 

 

(del.)

Costello

*IE 7, *FR S13499

 

(mod.)(15)

Dominikus

 

 

f: 30.6.2024

Exekutiv

*AT 5

 

(add.)(15)

Geluck

*BE 824

 

(add.)

Harenda

*NL 796, *PL 321

 

(mod.)(16)

Irun

*BE 806

 

(add.)

Julius

*DE 129, *LV 156, (*)LU 6044, *NL 321

 

(mod.)(15)

Kiplay

*BE 816

 

(add.)

KWS Conros

*DE 3344, *IE 7

 

(mod.)(15)

KWS Fixum

*DK 225

 

(add.)(16)

KWS Nils

 

 

(del.)

KWS Pensum

*EE 58

 

(add.)(16)

KWS Universum

*DE 129, *EE 58, *LT 41, *PL 53

 

(mod.)(15)

Levels

*LT 42

 

(mod.)(16)

LG Gelik

*AT 888

 

(add.)(15)

Lini

*DK 35

 

(add.)(15)

Mandarin

*HR 80, *AT 124, *RO 2173

 

(mod.)(15)

Merit

*DK 264

 

(add.)(15)

Mulan

*CZ 77, *LT 60, *HU 107747, *PL 306

 

(mod.)(15)

Nexera 885

*SI 601

 

(add.)(15)

Papageno

 

 

f: 30.6.2024

RA3W 08

 

 

(del.)

RGT Bairstow

*DK 208, *NL 1046

 

(mod.)(15)

RGT Svanninge

 

 

(del.)

RGT Thorpe

*NL 1046

 

(mod.)(15)

RGT Universe

 

 

(del.)

RGT Volteo

*BE 830, *FR S13804

 

(mod.)(15)

Rotax

*PL 933

 

(mod.)(15)

Safran

*AT 546

 

(add.)(15)

Sosthene

*RO 2205

 

(mod.)(15)

Spearhead

*IE 260, *NL 9e

 

(mod.)(15)

SU Habanero

*DE 9056, *AT 500

 

(mod.)(15)

Thalamus

*AT 585

 

(add.)(15)

Turges

*DK 35

 

(add.)(15)

Vully

 

 

(del.)

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Amidur

*AT 124

 

(add.)(15)

Duromax

*IT 1249

 

(mod.)(16)

Tennodur

*AT 124

 

(add.)(15)

107.   Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. - Spelt wheat

1

2

3

4

Hubel

 

 

(del.)

Lucky

*BE 223

 

(add.)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

Activiti CS

*CZ 1684, *LT 186

 

 

 

(mod.)(16)

Amarola

*AT 618

 

210

S

(add.)

Amisti CS

*CZ 1684, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Amolinio

*IT 1242

 

300

S

(mod.)

Antaro

*IT x, *AT 930

 

370

S

(mod.)

Artimo

*AT 20

 

260

T

(add.)

Ashley

(*)FR S13724, *NL 1009, *AT 905

 

 

S

(mod.)

Astrolabe

*CZ 1684, *IT 345

 

200

S

(mod.)

Balasco

*CZ 69, *HR 737

 

400

S

(mod.)

Beauport SG

*SK 793

 

470

S

(add.)

Belleville SG

*SK 793

 

510

S

(add.)

BRV2192A

*SI 481, *SK 450

 

160

S

(mod.)(32)

Codizouk

*CZ 1684, *IT 345, *PL 950

 

260

S

(mod.)

Corioli CS

*CZ 1684

 

290

S

(mod.)

CS Luxuri

*FR S8197, *IT 345, *NL 1056

 

200

S

(mod.)

Deco

*IT 264

 

200

D

(mod.)

Dekart

*HU 102786

 

350

S

(mod.)

DKC3012

*AT 930

 

250

S

(add.)(32)

DKC3711

*CZ 1114

 

250

S

(mod.)(32)

DKC4712

(*)FR 45483, *SK 438

 

350

S

(mod.)(32)

DKC5001

*IT x, *HU 108843, *AT 930

 

300

S

(mod.)(32)

DKC5206

*HU 108843, *AT 930

 

490

S

(mod.)(32)

Dolbey

*SK 406

 

290

S

(add.)

Dragonstone

*AT 772

 

290

T

(add.)

DS1932C

 

 

 

 

(del.)

ES Amulet

*CZ 1684, *DE 8347

 

 

S

(mod.)

ES Archimedes

*CZ 1684

 

250

T

(mod.)

ES Asteroid

*CZ 1684, *DE 462, *AT 772, *PL 741

 

300

S

(mod.)

ES Cockpit

*CZ 1684, *FR S12749, *PL 741

 

240

S

(mod.)

ES Concord

*CZ 1684, *PL 741, *SK 507

 

260

S

(mod.)

ES Cortes

*HU 102786, *RO 2205, *SK 507

 

400

S

(mod.)

ES Creative

*CZ 1684, *FR 11619, *AT 772

 

 

S

(mod.)

ES Eurojet

*BE 832, *CZ 1684

 

230

S

(mod.)

ES Fireball

*CZ 1684, *DE 8634, *PL 741

 

260

S

(mod.)

ES Gallery

*CZ 1684, *FR S12749, *AT 772, *SK 507

 

340

S

(mod.)

ES Islander

*CZ 1684, *PL 741

 

270

T

(mod.)

ES Joker

*CZ 1684, *DE 3501, *PL 741

 

240

S

(mod.)

ES Katamaran

*CZ 1684, *FR 11619, *AT 772

 

260

S

(mod.)

ES Katmandu

*CZ 1684

 

230

 

(mod.)

ES Lagoon

*FR S12749

 

 

S

(mod.)

ES Locomotive

*CZ 1684, *SK 507

 

300

T

(mod.)

ES Marakesh

*CZ 1684, *HU 102786

 

320

S

(mod.)

ES Marisol

*CZ 1684, *SI 400

 

280

S

(mod.)

ES Metronom

*BE 832, *CZ 1684, *DE 3501, *FR 11619, (*)LU 12032, *PL 741

 

240

S

(mod.)

ES Midgard

*LT 106, *NL 1115

 

 

S

(mod.)(16)

ES Myfriend

*CZ 1684

 

270

 

(mod.)

ES Regain

*CZ 1684

 

 

T

(mod.)

ES Ruffy

*CZ 1684

 

260

 

(mod.)

ES Sensor

*IT 1171, *RO 2205

 

300

T

(mod.)

ES Sigma

*CZ 1684

 

100

T

(mod.)

ES Skytower

*CZ 1684, *SK 507

 

310

S

(mod.)

ES Watson

*CZ 1684, *DE 3501, *LU 12021

 

 

S

(mod.)

Faith

*DK 223, (*)FR S13724

 

 

T

(mod.)

Ferarixx

*FR S13804

 

300

S

(mod.)

Finegan

*AT 772

 

300

T

(add.)

Flambeau

*CZ 1684, *FR 11619

 

 

S

(mod.)

Foxway

*AT 772

 

380

T

(add.)

Gentleman

*HU 102786, *SK 507

 

380

S

(mod.)

Gerano

 

 

 

 

(del.)

Gregorio

*FR S14995

 

300

S

(mod.)

Guimauve

(*)FR S13804, *IT 1125

 

400

S

(mod.)

Gwendoleen

*FR S13724, *NL 1009

 

 

T

(mod.)

INDEM1397

*AT 77

 

430

S

(add.)(32)

INDEM1543

*AT 77

 

300

S

(add.)(32)

Isigni CS

*CZ 1684, *SK 500

 

250

T

(mod.)(17)

Jiminy

*SK 507

 

300

S

(mod.)

Kabrinias

*CZ 69

 

270

S

(mod.)

Kainoas

 

 

 

 

(del.)

Kalendula

 

 

 

 

(del.)

Kalipso

*PT 120

 

700

S

(mod.)

Kalmus

 

 

 

 

(del.)

Kampanus

 

 

 

 

(del.)

Kamperos

 

 

 

 

(del.)

Kassiopea

*PT 120

 

600

S

(mod.)

Kauboys

 

 

 

 

(del.)

Keideas

 

 

 

 

(del.)

Keronas

 

 

 

 

(del.)

Keseros

 

 

 

 

(del.)

Ketrovas

 

 

 

 

(del.)

Kibeles

 

 

 

 

(del.)

Kiklopes

 

 

 

 

(del.)

Kilic

 

 

 

 

(del.)

Kimistas

 

 

 

 

(del.)

Kirghis

*FR S14995, *HR 737

 

300

S

(mod.)

Kitty

*IT 183

 

480

S

(mod.) ex: PL (8.5.2006)*

Kliptons

 

 

 

 

(del.)

Kollineas

*SK 221

 

300

S

(mod.)

Komodos

 

 

 

 

(del.)

Korneas

 

 

 

 

(del.)

Kretikos

 

 

 

 

(del.)

Kuales

 

 

 

 

(del.)

Kuantikos

 

 

 

 

(del.)

Kuarks

 

 

 

 

(del.)

Kuartos

 

 

 

 

(del.)

Kuevas

 

 

 

 

(del.)

Kulebras

 

 

 

 

(del.)

Kuotas

 

 

 

 

(del.)

Kwertis

 

 

 

 

(del.)

KWS Cyclopes

 

 

 

 

(del.)

KWS Kadmio

 

 

 

 

(del.)

KWS Kampinos

*CZ 69, *NL 1085, *PL 52

 

230

S

(mod.)

KWS Kanalis

 

 

 

 

(del.)

KWS Karonte

 

 

 

 

(del.)

KWS Kavalier

*CZ 69, *SK 221

 

220

S

(mod.)

KWS Kefron

 

 

 

 

(del.)

KWS Lazlo

*DK 28, *NL 1085

 

 

S

(mod.)

KWS Lusitano

*FR S14995, *AT 618

 

 

S

(mod.)

KWS Mezcal WX

 

 

 

 

(del.)

KWS Pergamos

 

 

 

 

(del.)

KWS Polento

*NL 1085

 

 

S

(add.)

KWS Tarasca

 

 

 

 

(del.)

KWS2323

*CZ 69, *SK 221

 

320

S

(mod.)(32)

KWS3565

 

 

 

 

(del.)

KWS3575

 

 

 

 

(del.)

KWS4564

 

 

 

 

(del.)

Lavena

 

 

 

 

(del.)

LBS2964

(*)FR S10858, *SI 481, *SK 450

 

250

S

(mod.)(32)

LBS2974

(*)FR S10858, *SI 481

 

280

S

(mod.)(32)

LBS2981

(*)FR S10858, *SK 450

 

220

S

(mod.)(32)

Leguan

*CZ 1684, *DE 105

 

 

S

(mod.)

LG31240

*FR S13724, *AT 905

 

 

S

(mod.)(32)

LG31305

*IT 837, *SK 406

 

290

S

(mod.)(32)

Lj 220w

*SI 277

 

240

S

(mod.)(32)

Loubazi CS

*RO 2205, *SK 500

 

400

S

(mod.)

Lucatoni

*IT 264

 

400

S

(mod.)

Luigi CS

*CZ 1684, *DE 4409, *FR 8197

 

 

S

(mod.)

MAS 195P

*NL 1031

 

 

T

(add.)(32)

MAS 26T

*SK 365

 

200

S

(mod.)(32)

MAS 31D

 

 

 

 

(del.)

MAS 33A

 

 

 

S

f: 30.6.2024

MAS 39T

*RO 2123

 

370

D

(mod.)(32)

MAS 50CR

 

 

 

 

(del.)

Micheleen

*DE 275, *AT 905

 

 

S

(mod.)

Moscato

 

 

330

S

f: 30.6.2024

Motivi CS

*CZ 1684, *DE 4409, *FR S8197, *IT 345, *PL 950

 

280

S

(mod.)

P0247

(*)FR S10858, *IT x

 

300

S

(mod.)(32)

P8745

 

 

290

S

f: 30.6.2023

P9367

*AT 77

 

350

S

(add.)(32)

P9610

*CZ 1252, *HU 100265, *AT 77

 

340

S

(mod.)(32)

P9639

*AT 77

 

400

S

(add.)(32)

P9915

*HR 214, *HU 166210, *SI 481

 

300

S

(mod.)(32)

Peruloso

*SK 60

 

230

S

(add.)

Philosoph

*CZ 1684

 

270

 

(mod.)

Plesant

*AT 714

 

300

S

(add.)

Poesi CS

*CZ 1684, *DE 2660, *IT 345

 

200

T

(mod.)

Pomeri CS

*CZ 1684, *DE 4409, *FR S8197

 

 

S

(mod.)

PR35F38

 

 

400

S

f: 30.6.2023

PR36V52

*HR 138, *IT x

 

430

S

(mod.)(32)

PR38A79

*HR 214, *AT 513

 

340

S

(mod.)(32)

PR39D81

 

 

200

S

f: 30.6.2023

Promoto

*AT 20

 

240

S

(add.)

Purpose

*NL 1009

 

 

T

(add.)

Quincey

*IT 1242

 

300

S

(mod.)

Ramirez

 

 

 

 

(del.)

RGT Exxposant

*FR S13804

 

270

S

(mod.)

RGT Lipexx

*CZ 1065, *HU 103716

 

340

S

(mod.)

Ribello

*CZ 414, *NL 1057, *SK 60

 

240

T

(mod.)

Ricardinio

*BE 713, *DE 105, *NL 301, *PL 52

 

240

S

(mod.)

Ronaldinio

*DE 105, *FR S14995, *PL 52

 

260

T

(mod.)

Selenia

 

 

 

 

(del.)

Serrano

*CZ 414, *AT 20

 

280

S

(mod.)

Stalone

*NL 1031

 

 

S

(add.)

Stromboli CS

*CZ 1684, *SK 500

 

300

S

(mod.)

Tifosi CS

*CZ 1684

 

270

T

(mod.)

Waxley

*SK 406

 

460

S

(add.)

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Hamlet

 

*NO 88

(mod.)

KIS Blegoš

*SI 136

 

(add.)

Meichip

*AT 21

 

(add.)

Merlot

 

 

f: 30.6.2024

Nöstling

*AT 21

 

(add.)

Valiant

 

 

(del.)