2021 2 24   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 64/6


Kvietimai teikti paraiškas ir siūlyti veiklą pagal EMTT 2021 m. darbo programą, vykdomą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.)

(2021/C 64/05)

Pranešama apie paskelbtą kvietimą teikti paraiškas ir siūlyti veiklą pagal EMTT 2021 m. darbo programą, vykdomą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.).

Komisija EMTT 2021 m. darbo programą priėmė 2021 m. vasario 22 d. Sprendimu C(2021) 930.

Paraiškos teikiamos pagal šiuos kvietimus. EMTT 2021 m. darbo programą, įskaitant veiklos terminus ir biudžetą, galima rasti finansavimo ir viešųjų pirkimų konkursų svetainėje. Joje taip pat pateikiama informacija apie kvietimų teikti paraiškas ir siūlyti veiklą sąlygas ir pareiškėjams skirtos paraiškų teikimo rekomendacijos.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.