4.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 125/4


Kvietimas teikti paraiškas pagal Biologinės pramonės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonės 2019 m. darbo planą

(2019/C 125/04)

Pranešama apie kvietimą teikti paraiškas ir apie susijusią veiklą pagal Biologinės pramonės viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonės 2019 m. darbo planą.

Paraiškos teikiamos pagal kvietimą H2020-BBI-JTI-2019

Šis darbo planas, įskaitant veiklos terminus ir biudžetą galima rasti Finansavimo ir konkursų portale https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Be to, jame pateikiama informacija apie kvietimo teikti paraiškas sąlygas bei susijusią veiklą ir pareiškėjams skirtos paraiškų teikimo gairės. Visa ši informacija prireikus bus atnaujinama tame pačiame portale.