28.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 225/53


Kvietimai teikti pasiūlymus pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės darbo programą „Transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities subsidijos“

(Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2018) 568)

(2018/C 225/06)

Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, siekdamas skirti dotacijas projektams pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės 2018 m. darbo programoje „Transeuropinių telekomunikacijų tinklų srities subsidijos“ nustatytus prioritetus ir tikslus, skelbia toliau nurodytus keturis kvietimus teikti pasiūlymus.

Pasiūlymai teikiami pagal šiuos keturis kvietimus:

 

CEF-TC-2018-4: E. sveikata

 

CEF-TC-2018-4: E. viešasis pirkimas

 

CEF-TC-2018-4: Europos e. teisingumo portalas.

 

CEF-TC-2018-4: Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma

Pagal šiuos keturis kvietimus atrinktiems pasiūlymams numatoma iš viso skirti 12,4 mln. EUR.

Pasiūlymų teikimo terminas pagal šiuos keturis kvietimus – 2018 m. lapkričio 22 d.

Atitinkamų kvietimų dokumentai pateikti Europos infrastruktūros tinklų priemonės telekomunikacijų svetainėje

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals