22.5.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 173/5


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

(2018/C 173/05)

Image

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas šalis, kurių veikla susijusi su šiomis monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visų naujo eurų monetų dizaino variantų aprašą (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų – visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis – Graikija.

Proga – 75-osios Kosto Palamo mirties metinės.

Dizaino aprašas. Monetoje vaizduojamas graikų poeto Kosto Palamo (Kostis Palamas, 1859–1943) portretas. Kairėje pusėje palei vidinį kraštą graikų kalba įrašyta „GRAIKIJOS RESPUBLIKA“ ir „KOSTIS PALAMAS“. Monetoje taip pat iškalta palmetė (Graikijos monetų kalyklos ženklas) ir nurodyti išleidimo metai „2018“. Apačioje dešinėje yra dizainerio (Giorgo Stamatopoulo) monograma.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Numatomas tiražas – 750 000 monetų.

Išleidimo data – 2018 m. vidurys.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).