28.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 368/6


Kvietimai teikti paraiškas ir siūlyti veiklą pagal 2018–2020 m. darbo programą, vykdomą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), ir pagal 2018 m. darbo programą, vykdomą pagal Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą (2014–2018 m.), kuria papildoma programa „Horizontas 2020“

(2017/C 368/05)

Pranešama, kad paskelbti kvietimai teikti paraiškas ir siūlyti veiklą pagal 2018–2020 m. darbo programą, vykdomą pagal bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), ir pagal 2018 m. darbo programą, vykdomą pagal Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą (2014–2018 m.), kuria papildoma programa „Horizontas 2020“.

Komisija 2017 m. spalio 27 d. sprendimais C(2017) 7123 ir C(2017) 7124 priėmė dvi darbo programas, į kurias įtraukti kvietimai teikti paraiškas ir siūlyti veiklą.

Jų vykdymas priklauso nuo to, ar bus atitinkamų metų biudžeto projekte biudžeto valdymo institucijos numatytų asignavimų, o jeigu konkrečių metų biudžetas nepatvirtinamas, vadovaujamasi laikinųjų dvyliktųjų dalių sistema.

Šias darbo programas, įskaitant veiklos terminus ir biudžetą, galima rasti dalyvių portale http://ec.europa.eu/research/participants/portal. Be to, jame pateikiama informacija apie kvietimų teikti paraiškas ir siūlyti veiklą sąlygas ir pareiškėjams skirtos paraiškų teikimo rekomendacijos. Visa ši informacija prireikus bus tikslinama tame pačiame dalyvių portale.

Dabar paraiškas galima teikti tik pagal dalyvių portale paskelbtuose kvietimuose teikti paraiškas nurodytas temas, prie kurių nurodyta „2018“. Informacija apie tai, kada bus galima teikti paraiškas pagal temas, prie kurių nurodyta „2019“ ir „2020“, dalyvių portale bus paskelbta vėliau.