24.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 392/2


Išrinktas Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotojas

(2016/C 392/03)

2016 m. rugsėjo 20 d. susirinkę Bendrojo Teismo teisėjai pagal Procedūros reglamento 9 straipsnio 4 dalį išrinko teisėją Marc van der Woude Bendrojo Teismo pirmininko pavaduotoju laikotarpiui nuo 2016 m. rugsėjo 20 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.