22.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 350/14


2016 m. kvietimo teikti paraiškas – EAC/A04/2015 – Programa „Erasmus+“ klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 347, 2015 m. spalio 20 d. )

(2015/C 350/14)

5 punktas „Galutinis paraiškų teikimo terminas“ – 2 pagrindinis veiksmas (Strateginės partnerystės projektai) – buvo iš dalies pakeistas taip, kaip nurodyta toliau:

2 pagrindinis veiksmas

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2016 m. vasario 2 d.

Strateginės partnerystės projektai švietimo ir mokymo srityje

2016 m. kovo 31 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2016 m. balandžio 26 d.

Strateginės partnerystės projektai jaunimo reikalų srityje

2016 m. spalio 4 d.“