4.11.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 389/24


Naujos apyvartinių eurų monetų nacionalinės pusės klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 374, 2014 m. spalio 22 d. )

2014/C 389/15

3 puslapis:

yra:

Tiražas – 2 mln.“,

turi būti:

Tiražas – 1 mln.“