14.9.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 265/10


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2013/C 265/05

Image

Vatikano Miesto Valstybės išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Europos Sąjunga sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau jų nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis: Vatikano Miesto Valstybė

Proga: 2013 m. liepos mėn. Rio de Žaneire švęsimos XXVIII Pasaulio jaunimo dienos

Dizaino aprašas: Monetoje vaizduojamas keletas žinomiausią Rio de Žaneiro paminklą – Korvokado Kristaus statulą – apsupusių jaunuolių. Viršuje puslankiu iškaltas įrašas XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013. Dešinėje – kalyklos ženklas R ir menininko pavardė P DANIELE.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių.

Tiražas:

Išleidimo data: 2013 m. spalio mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).