12.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 10/2


Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

2012/C 10/02

Image

Vokietijos išleistos naujos proginės apyvartinės 2 eurų monetos nacionalinė pusė

Apyvartinės eurų monetos yra teisėta mokėjimo priemonė visoje euro zonoje. Siekdama informuoti visas suinteresuotąsias šalis, kurių veikla susijusi su monetomis, ir plačiąją visuomenę, Komisija skelbia visus naujo eurų monetų dizaino variantus (1). Remiantis 2009 m. vasario 10 d. Tarybos išvadomis (2), euro zonos valstybėms narėms ir šalims, su Bendrija sudariusioms susitarimą dėl pinigų, kuriuo numatoma išleisti eurų monetas, suteikiama teisė išleisti tam tikrą proginių apyvartinių eurų monetų skaičių laikantis tam tikrų sąlygų, visų pirma tai turi būti tik 2 eurų nominalo monetos. Tokių monetų techninės charakteristikos yra tokios pat kaip kitų 2 eurų monetų, tačiau nacionalinėje pusėje yra proginis atvaizdas, turintis didelę simbolinę prasmę tai valstybei ar visai Europai.

Monetas leidžianti šalis: Vokietija

Įamžinimo objektas: Bavarija (Bayern) iš serijos „Žemės“

Dizaino aprašas: Proginės monetos „Bavarija“ dizainą sukūrė Erichas Ottas. Monetoje pavaizduota geriausiai žinoma Noišvanšteino pilies pusė – rytinė, kuri lankytojams atsiveria kopiant link pilies, su sargybine pirmame plane ir viduramžių stiliaus bokštais bei bokšteliais. Gražiai atvaizduota už pilies matoma kalnų panorama, taip pat pilies vieta ant uolos, stūksančios virš romantiško Pöllato tarpeklio. Užrašu „BAYERN“ pavaizduotas pastatas – Noišvanšteino pilis – susiejamas su federaline žeme. Atitinkamos kalyklos ženklas (A, D, F, G arba J) iškaltas monetos centrinės dalies dešinėje pusėje, o dizainerio inicialai – centrinės dalies kairėje pusėje.

Išorinėje dalyje (žiede) pavaizduota dvylika Europos Sąjungos vėliavos žvaigždučių. Apačioje tarp žvaigždučių nurodyti metai „2012“, viršuje – monetą leidžianti šalis „D“.

Tiražas: 30 milijonų

Išleidimo data: 2012 m. sausio mėn.


(1)  Žr. OL C 373, 2001 12 28, p. 1, kur pavaizduotos visų 2002 m. išleistų eurų monetų nacionalinės pusės.

(2)  Žr. 2009 m. vasario 10 d. Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos išvadas ir 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendaciją dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52).