7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 155/13


2007 m. balandžio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Nyderlandų Karalystę

(Byla C-217/07)

(2007/C 155/24)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama W. Wils ir P. Dejmek

Atsakovė: Nyderlandų Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad nepriėmusi 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/EB (1) dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičiančią Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo

ir

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/50/EB (2), iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos,

įgyvendinančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba bet kuriuo atveju nepateikusi jų Komisijai, Nyderlandų Karalystė neįvykdė įsipareigojimų pagal šias direktyvas.

Priteisti iš Nyderlandų Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Terminas perkelti direktyvas į nacionalinę teisę baigėsi 2006 m. balandžio 30 dieną.


(1)  OL L 164, p. 44.

(2)  OL L 164, p. 114.