29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 321/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJAMS

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Oficialiojo leidinio struktūra bus keičiama siekiant įvesti aiškesnį skelbiamų teisės aktų klasifikavimą, kuris vis dėlto išsaugos būtiną tęstinumą.

Naują struktūrą, papildytą pavyzdžiais, demonstruojančiais paiešką teisės aktų klasifikacijoje, bus galima rasti EUR-Lex tinklalapyje šiuo adresu:

http://eur-lex.europa.eu/lt/index.htm