18.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 116/13


Valstybinių institucijų turimo vyno alkoholio pardavimų rezultatai

(2005/C 116/09)

2003 m. balandžio 10 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 20/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 597/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

100 000

19,00

2003 m. gegužės 7 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 18/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 597/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Crtr N-343, Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

50 000

19,00

2003 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 19/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 597

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

BIOETANOL GALICIA

Polígono Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

90 000

19,00

2003 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 45/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 988/2003

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

85 340

žaliavinis alkoholis

7,17

FOULD-SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort Cedex

25 835

žaliavinis alkoholis

7,17

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

B.P. 17

F-67100 Strasbourg

17 725

žaliavinis alkoholis

7,17

2003 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 45/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 988/2003

Naudojimas: gaisro gesinimas, moksliniai tyrimai ir personalo mokymas

GESIP

22, rue du Pont-Neuf

B.P. 2722

F-75027 Paris

1 100

žaliavinis alkoholis

7,60

2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 22/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1306/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

Crtr N-343, Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

260 000

19,00

2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 23/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1306/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

BIOETANOL GALICIA

Polígono Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

350 000

19,00

2003 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 25/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1306/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

ALTIA CORPORATION

Salmisaarenranta 7

FIN-00180 Helsinki

29 000

19,00

2003 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas

Konkursai trečiosioms šalims Nr. 333/2003 EB, 334/2003 EB, 335/2003 EB, 336/2003 EB, 337/2003 EB, 338/2003 EB, 339/2003 EB ir 340/2003 EB, paskelbti Komisijos reglamentu (EB) no 1440/2003

Naudojimas: kuro sektorius

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Salvadoras

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

10,03

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

50 000

Jamaika

9,85

ED & F Man Alcohol Limited

Cottons Centre

Hay's Lane

London SE1 2QE

United Kingdom

80 000

Jamaika

9,53

2004 m. sausio 20 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 47/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 2136/2004

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

104 000

žaliavinis alkoholis

6,60

FOULD-SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort Cedex

8 000

žaliavinis alkoholis

6,60

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 Strasbourg

18 000

žaliavinis alkoholis

6,60

2004 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 28/2003 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 81/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

30 000

19,00

2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 26/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 81/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

50 000

19,00

2004 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 27/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 81/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

19,00

2004 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 33/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr.819/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

30 000

19,00

2004 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 30/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 819/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

220 000

19,00

2004 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 31/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 819/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

80 000

19,00

2004 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 32/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 819/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

19,00

2004 m. liepos 6 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 48/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 837/2004

Naudojimas: denitrifikavimas nutekamųjų vandenų valymo stotys

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Brüggemann Alcohol

GmbH und Co, KG

Salzstraße 123

D-74076 Heilbronn

8 136,286

žaliavinis alkoholis

9,00

2004 m. liepos 6 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 49/2004 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 837/2004

Pasiūlymų atmetimas

2004 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 50/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 837/2004

Naudojimas: denitrifikavimas nutekamųjų vandenų valymo stotys

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein

Friedrichsring 35

D-63069 Offenbach

3 617,118

žaliavinis alkoholis

6,00

2004 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 52/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 1200/2004

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 Strasbourg

17 570

žaliavinis alkoholis

8,60

2004 m spalio 1 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 52/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 1200/2004

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

F-59703 Marcq-en-Baroeul

60 000

žaliavinis alkoholis

8,60

2004 m. spalio 1 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 52/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 1200/2004

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

BIO SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. Maisons-Alfort

Cédex

France

22 410

žaliavinis alkoholis

8,60

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 35/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

100 000

22,00

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 36/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr.1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

50 000

22,00

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 37/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Ecocarburantes Españoles SA

Ctra. N-343 Km 7,5

Valle de Escombreras

E-30350 Cartagena

50 000

22,00

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 38/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

Bioetanol Galicia SA

Polígno Industrial Teixeiro

Ctra. Nacional, Km 664,3

E-15310 Teixeiro-Curtis

A Coruña

100 000

22,00

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 39/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

100 000

22,00

2004 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 40/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

SEKAB (Svensk Etanolkemi Ab)

Hörneborgsvägen 11

S-89126 Örnsköldsvik

50 000

22,00

2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas

Partijos Nr. 41/2004 EB priskyrimas viešiesiems alkoholio, naudojamo kaip bioetanolis Europos Bendrijoje, pardavimams, paskelbtiems Reglamentu (EB) Nr. 1895/2004

Naudojimas: kuro sektorius

Patvirtinta įmonė

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

ALTIA CORPORATION

Salmisaarenranta 7

FIN-00180 Helsinki

30 000

22,00

2005 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas

Konkursas Nr. 53/2003 naujiems gamybiniams panaudojimams paskelbtas Reglamentu (EB) Nr. 2119/2004

Naudojimas: kepimo mielių gamyba

Konkurso laimėtojas

100 tūrio % alkoholio kiekis (hl)

100 tūrio % alkoholio kaina (EUR už hektolitrą)

S.I. LESAFFRE

B.P. 3029

137, rue Gabriel Péri

Cédex-FRANCE

77 380

žaliavinis alkoholis

8,89

S.I.L. FALA

8, rue de Saint-Nazaire

F-67100 STRASBOURG

20 000

žaliavinis alkoholis

8,89

BIO SPRINGER

103, rue Jean Jaurès

B.P. 17

F-94701 Maisons-Alfort

22 620

žaliavinis alkoholis

8,89