2022 10 31   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 418/53


2022 m. rugsėjo 15 d. pareikštas ieškinys byloje XNT / EUIPO – Exane (EXANE)

(Byla T-568/22)

(2022/C 418/68)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: anglų

Šalys

Ieškovė: XNT ltd. (St. Julian’s, Malta), atstovaujama lawyers A. Renck, C. Stöber ir M.-A. de Dampierre

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Exane (Paryžius, Prancūzija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas EXANE – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 14 289 433

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2022 m. birželio 14 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 2093/2020-2

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą,

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, o tuo atveju, jei kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis įstos į bylą – iš įstojusios į bylą šalies.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 60 straipsnio 1 dalies c punkto kartu su 8 straipsnio 4 punktu pažeidimas.