2022 12 19   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 482/10


2022 m. spalio 13 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (Lietuva) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje R. A., ir kt. prieš „Luminor Bank AS“, veikiančio per „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrių

(Byla C-645/22)

(2022/C 482/15)

Proceso kalba: lietuvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai pirmojoje instancijoje, apeliantai ir kasatoriai: R. A. ir kt.

Atsakovas pirmojoje instancijoje ir kasatorius:„Luminor Bank AS“, veikiantis per „Luminor Bank AS“ Lietuvos skyrių

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Direktyvos 93/13/EEB (1) 6 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį galima aiškinti taip, kad tais atvejais, kai vartotojas išreiškia valią išsaugoti sutartį pakeičiant nesąžiningą jos sąlygą, teismas, pripažinęs, kad sutartis negali toliau galioti po nesąžininga pripažintos sąlygos panaikinimo, gali spręsti nesąžiningos sąlygos pakeitimo klausimą, prieš tai neįvertinęs visos sutarties panaikinimo galimybės?

2.

Ar atsakymas į pirmąjį klausimą priklauso nuo to, ar nacionalinis teismas turi galimybę nesąžiningą sutarties sąlygą pakeisti dispozityviąja arba atitinkamos sutarties šalių bendru sutarimu taikoma vidaus teisės nuostata?


(1)  1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, OL 1993, L 95, p. 29; Specialusis leidimas lietuvių kalba: sk. 15, t. 2, p. 288.