4.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 82/60


2019 m. sausio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Algebris (UK) ir Anchorage Capital Group / SRB

(Byla T-2/19)

(2019/C 82/72)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovės: Algebris (UK) Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė) ir Anchorage Capital Group LLC (Niujorkas, Niujorkas, Jungtinės Valstijos), atstovaujamos advokato T. Soames, solisitoriaus R. East, baristerių N. Chesaites ir D. Mackersie

Atsakovė: Single Resolution Board (SRB)

Reikalavimai

Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti SRB sprendimą, pagal kurį Banco Popular Español S.A. galutinis ex post vertinimas nebuvo reikalaujamas pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 (1) 20 straipsnio 11 dalį;

priteisti iš SRB bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi keturiais pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad SRB sprendimas, jog Banco Popular Español S.A. galutinis ex post vertinimas nebuvo reikalaujamas pagal Reglamento Nr. 806/2014 20 straipsnio 11 dalį, grindžiamas teisės klaida, pažeidžiant minėto reglamento 20 straipsnio 11 dalį ir (arba) 12 dalį, pagal kurias reikalaujama atlikti galutinį ex post vertinimą, jei pertvarkymo veiksmai yra grindžiami preliminariu vertinimu, kuris neatitinka Reglamento Nr. 806/2014 20 straipsnio 1 ir 4–9 dalių reikalavimų.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad SRB padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, kai ginčijamame sprendime taikė Reglamento Nr. 806/2014 20 straipsnio 11 dalį, nes, priimdama ginčijamą sprendimą, SRB rėmėsi klaidingu pagrindu, kad šiuo atveju nereikalaujama atlikti galutinį ex post vertinimą.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės klaida ir (arba) akivaizdžia vertinimo klaida pažeidžiant Reglamento Nr. 806/2014 20 straipsnio 11 ir 12 dalis tiek, kiek ginčijamas sprendimas lemia SRB sprendimą nepadidinti vienu euru Banco Santander SA pervesto atlygio sumą.

4.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad SRB pažeidė savo pareigą nurodyti ginčijamo sprendimo motyvus, pažeidžiant SESV 296 straipsnį.


(1)  2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).