2021 1 18   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 19/46


2020 m. lapkričio 18 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Topcart / EUIPO – Carl International (TC CARL)

(Byla T-377/19) (1)

(Europos Sąjungos prekių ženklas - Protesto procedūra - Žodinio Europos Sąjungos prekių ženklo TC CARL paraiška - Ankstesnis nacionalinis vaizdinis prekių ženklas CARL TOUCH - Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas - Galimybė supainioti - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2021/C 19/48)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Topcart GmbH (Vysbadenas, Vokietija), atstovaujama advokato M. Hoffmann

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO), atstovaujama D. Walicka

Kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Carl International (Limonė, Prancūzija), atstovaujama advokatės B. Müller

Dalykas

Ieškinys dėl 2019 m. balandžio 2 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1826/2018-2), susijusio su protesto procedūra tarp Carl International ir Topcart

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš Topcart GmbH bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 270, 2019 8 12.