3.6.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 187/41


2019 m. kovo 6 d. Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UO/Készenléti Rendőrség

(Byla C-211/19)

(2019/C 187/45)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Miškolco administracinių ir darbo bylų teismas, Vengrija)

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: UO

Atsakovė: Készenléti Rendőrség

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (1) 1 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad šios direktyvos taikymo sritis asmenų atžvilgiu yra nustatyta Direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti (2) nustatymo 2 straipsniu?

2)

Tuo atveju, jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo 2 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 2 straipsnio 1 ir 2 punktai neturėtų būti taikomi policijos pareigūnams, profesionaliems Greitojo reagavimo policijos darbuotojams?


(1)  2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).

(2)  OL L 183, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 349.