29.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 148/31


2019 m. vasario 22 d. Niche Generics Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-164/19 Niche Generics/Komisija

(Byla C-164/19 P)

(2019/C 148/29)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Niche Generics Ltd, atstovaujama baristerės F. Carlin, solisitorės M. Healy, advocaat B. Hoorelbeke, solisitorės S. Mobley, solisitoriaus H. Sheraton, QC A. Robertson

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti visa skundžiamą sprendimą;

panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis nusijęs su Niche; ir

įpareigoti Komisiją padengti savo išlaidas ir Niche patirtas išlaidas, susijusias su šiuo procesu ir procesu Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Niche tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidų:

Pirma, Bendrasis Teismas suklydo, kad netaikė objektyviai būtino GPGB testo.

Antra, jei taikos sutartims taikomas SESV 101 straipsnis, Bendrasis Teismas suklydo, nes Niche taikos sutartį įvardijo kaip pažeidimą pagal dalyką.

Trečia, Bendrasis Teismas pažeidė Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnyje nurodyta pareigą pateikti priežastis, kai atmetė Niche taikos sutarties aiškinimą nenurodydamas teisinių argumentų.

Ketvirta, Bendrasis Teismas suklydo padarydamas išvadą, kad Niche buvo potenciali Servier konkurentė.

Penkta, Bendrasis Teismas pažeidė bendrąjį lygybės principą, nes nevienodai vertino Niche lyginant su panašiais atitikmenimis ir klaidingai įvardijo Niche taikos sutartį kaip pažeidžiančią SESV 101 straipsnio 1 dalį pagal dalyką.

Šešta, Bendrasis Teismas suklydo nepripažindamas, kad taikos sutartis atitinka SESV 101 straipsnio 3 dalyje numatytus išimčių kriterijus.

Septinta, Bendrasis Teismas suklydo, nes netinkamai taikė teisinius kriterijus nustatydamas Niche gynybos teisės ir (ar) gero administravimo principų pažeidimą.

Aštunta, Bendrasis Teismas pažeidė Sąjungos teisės proporcingumo principą nustatydamas baudos dydį, kuris yra neproporcingas Niche finansiniams ištekliams.