3.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 311/10


2018 m. birželio 27 d.Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“ / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Byla C-424/18)

(2018/C 311/11)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjos: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“

Atsakovai: ULSS 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Prejudiciniai klausimai

1)

Ar Direktyvos 2014/24/ES (1) 10 straipsnio h punktas ir 28 konstatuojamoji dalis turėtų būti aiškinami taip, kad

a)

greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžius, įgytus baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalyko egzaminą, ir

b)

transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius (EPL), teikiamos skubios pagalbos priemonėmis,

patenka į minėto 10 straipsnio h punkte nustatytos išimties taikymo sritį, ar, atvirkščiai, laikytinos minėtos direktyvos 74–77 straipsniuose nurodytomis paslaugomis?

2)

Ar Direktyva 2014/24/ES turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad, net nesant skubios pagalbos poreikio,

a)

greitosios medicinos pagalbos paslaugos, kurias teikiant transporto priemonėje turi būti vienas vairuotojas skubios pagalbos specialistas ir bent vienas skubios pagalbos specialistas, turintys kvalifikaciją ir įgūdžius, įgytus baigus tam tikrą mokymo kursą ir išlaikius skubios pagalbos dalyko egzaminą, ir

b)

transportavimo paslaugos, numatytos apibrėžiant esminius pagalbos lygius (EPL), teikiamos skubios pagalbos priemonėmis,

turi būti pirmenybės tvarka pavedamos teikti savanorių asociacijoms, su jomis sudarant sutartį tiesiogiai?


(1)  2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2004, p. 65).