27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/20


2018 m. birželio 27 d.Tribunal de première instance de Namur (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

(Byla C-421/18)

(2018/C 301/28)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Namur

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Atsakovas: JN

Prejudicinis klausimas

Ar advokatūros ieškinys, kuriuo siekiama, kad iš vieno advokatūros nario būtų priteista sumokėti jam privalomas metines profesines įmokas, yra ieškinys „byloje, kylančioje iš sutarčių“, kaip tai suprantama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 (1) dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 7 straipsnio 1 dalį?


(1)  OL L 351, 2012, p. 1.