4.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 82/2


2018 m. birželio 22 d.CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 19 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-606/17 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Europos Komisija

(Byla C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Apeliantė: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH, atstovaujama advokato A. Schuster

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (aštuntoji kolegija) 2019 m. sausio 10 d. nutartimi atmetė apeliacinį skundą kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtiną ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįstą ir nutarė, kad apeliantė turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.