201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625LT01LTINFO_JUDICIAL20180411111111

Byla C-259/18: 2018 m. balandžio 11 d.Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.


C2212018LT1110120180411LT0012111111

2018 m. balandžio 11 d.Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. / Asendia Spain, S.L.U.

(Byla C-259/18)

2018/C 221/12Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Atsakovė: Asendia Spain, S.L.U.

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo ( 1 ) (Pašto direktyva) su pakeitimais, padarytais 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB ( 2 ), 7 straipsnio 1 dalį ir 8 straipsnį draudžiami nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos pašto paslaugų teikėjui, kuriam paskirta teikti universaliąsias pašto paslaugas, suteikiama garantija, kad jis yra vienintelis subjektas, įgaliotas platinti kitus nei pašto ženklai pašto mokos ženklus?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar reikalavimas, kad privatūs pašto paslaugų teikėjai turėtų viešas fizines įstaigas, kad galėtų platinti kitus nei pašto ženklai pašto mokos ženklus ir jais prekiauti, yra suderinamas su Europos Sąjungos pašto teisės aktais?


( 1 ) OL L 15, 1998, p. 14; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 3 t., p. 71.

( 2 ) 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/6/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 97/67/EB, siekiant visiško Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos suformavimo (OL L 52, 2008, p. 3).