201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611LT01LTINFO_JUDICIAL20180411242521

Byla C-250/18: 2018 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika


C2002018LT2410120180411LT0030241252

2018 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Kroatijos Respublika

(Byla C-250/18)

2018/C 200/30Proceso kalba: kroatų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Mataija, E. Sanfrutos Cano

Atsakovė: Kroatijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 ( 1 ) 5 straipsnio 1 dalį, nes tiksliai nenurodė, kad akmens užpildas, pristatomas į Biljane Donje sąvartyną, yra atlieka, o ne šalutinis produktas, ir kad turi būti vertinamas kaip atlieka.

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 13 straipsnį, nes nesiėmė būtinų priemonių, jog užtikrintų, kad į Biljane Donje pristatomos atliekos būtų tvarkomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir nekenktų aplinkai.

Pripažinti, kad Kroatijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2008/98 15 straipsnio 1 dalį, nes nesiėmė būtinų priemonių, jog užtikrintų, kad į Biljane Donje pristatomų atliekų turėtojas pats atliktų atliekų apdorojimą arba patikėtų apdorojimo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei, kuri atlieka atliekų apdorojimo operacijas, arba organizavimą privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui.

Priteisti iš Kroatijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl Direktyvos 2008/98 5 straipsnio 1 dalies pažeidimo:

Direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti kumuliaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medžiaga ar objektas, gaunamas gamybos procese, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio objekto gamyba, kad galėtų būti laikomas ne atlieka, o šalutiniu produktu. Kroatijos Respublika neteisingai taikė 5 straipsnio 1 dalį į Biljane Donje pristatomoms atliekoms, nes nustatė, kad tai buvo ne atliekos, o šalutiniai produktai, nors nebuvo aiškus tolesnis medžiagos ar objekto naudojimas, kaip tai suprantama pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą.

Dėl Direktyvos 2008/98 13 straipsnio pažeidimo:

Pagal direktyvos 13 straipsnį valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad atliekų tvarkymas būtų atliekamas nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nepakenkiant aplinkai. Nors Kroatijos valdžios institucijos konstatavo, kad Biljane Donje sąvartynas yra vietoje, kuri neskirta ir neparuošta atliekų laikymui, be to, yra žemės sklype, kuriame nėra jokios apsaugos priemonės nuo išplitimo į vandenį ar į orą, iki šiol Kroatijos institucijos nesiėmė jokių priemonių dėl šio sąvartyno. Tokia nekintanti situacija jau tęsiasi ilgą laiką, o tai neišvengiamai kenkia aplinkai. Taigi Kroatijos Respublika nesiėmė visų būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog į Biljane Donje pristatomos atliekos būtų tvarkomos nekeliant pavojaus žmonių sveikatai ir nekenkiant aplinkai.

Dėl Direktyvos 2008/98 15 straipsnio 1 dalies pažeidimo:

Vadovaudamosi direktyvos 15 straipsnio 1 dalimi valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pirminis atliekų gamintojas ar kitas turėtojas pats atliktų atliekų apdorojimą arba patikėtų apdorojimo atlikimą prekiautojui, įstaigai ar įmonei, kuri atlieka atliekų apdorojimo operacijas, arba organizavimą privačiam arba valstybiniam atliekų surinkėjui, pagal direktyvos 4 ir 13 straipsnius. Kroatijos valdžios institucijos neužtikrino, kad atliekų turėtojas atliktų tokių atliekų apdorojimą ar kad patikėtų tai padaryti kuriam nors iš 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų. Tai matyti iš tos aplinkybės, kad tos atliekos ieškinio pareiškimo momentu ir toliau buvo neteisėtai pristatomos į Biljane Donje, kur jau laikomos ilgą laiką. Kroatijos institucijos nesiėmė veiksmingų priemonių tam, kad atliekų turėtojas pats ar naudodamasis direktyvos 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų paslaugomis atliktų atliekų apdorojimą.


( 1 ) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008, p. 3).