5.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 399/17


2018 m. vasario 19 d. Robert Hansen pateiktas apeliacinis skundas dėl 2017 m. gruodžio 14 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-304/16 bet365 Group / EUIPO

(Byla C-136/18 P)

(2018/C 399/24)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Robert Hansen, atstovaujamas Rechtsanwalt M. Pütz-Poulalion,

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2018 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartimi apeliacinis skundas pripažintas nepriimtinu.