5.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 42/39


2017 m. gruodžio 8 d. pareikštas ieškinys byloje De Masi ir Varoufakis / ECB

(Byla T-798/17)

(2018/C 042/55)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Fabio De Masi (Hamburgas, Vokietija) ir Yanis Varoufakis (Atėnai, Graikija), atstovaujami Prof. A. Fischer-Lescano

Atsakovas: Europos Centrinis Bankas

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

pripažinti negaliojančiu Europos Centrinio Banko valdybos sprendimą neleisti ieškovams susipažinti su 2015 m. balandžio 23 d. Europos Centrinio Banko dokumentu „Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB“, apie kurį pranešta 2017 m. spalio 16 d. raštu, ir

pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas ir tas, kurių patirs galimos į bylą įstojusios šalys.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: netinkamas 2004 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimo dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2004/3) (1) 4 straipsnio 2 dalies antros įtraukos taikymas

Ieškovai teigia, kad nagrinėjamos teisinės nuomonės paskelbimas netrukdė atsakovo teisinei pagalbai ir kad buvo viršesnis viešasis interesas paskelbti tokią teisinę nuomonę. Ieškovai taip pat nurodo, kad nepakankamai dėmesio buvo skirta vertinimui ir motyvavimui.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: netinkamas 2004 m. kovo 4 d. Europos centrinio banko sprendimo dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2004/3) 4 straipsnio 3 dalies 1 punkto taikymas

Paskelbimas nepakenkia vidiniam nagrinėjamos teisinės nuomonės naudojimui vykstant svarstymams ir preliminarioms konsultacijoms Europos Centrinio Banko viduje arba vykstant atsakovo ir nacionalinių bankų apsikeitimui nuomonėmis.


(1)  2004 m. kovo 4 d. Europos Centrinio Banko sprendimas dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (ECB/2004/3) (OL L 80, 2004, p. 42).