18.12.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 437/37


2017 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje M-Sansz / Komisija

(Byla T-709/17)

(2017/C 437/45)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pėčas, Vengrija), atstovaujama advokato L. Szabó

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

pirmiausia pripažinti, kad 2011 m. liepos 20 d. Komisijos sprendime SA. 29432 – CP 290/2009 – CP 290/2009 – Vengrija – „Pagalba įdarbinant negalią turinčius darbuotojus tariamai prieštarauja Europos Sąjungos teisei dėl diskriminacinio teisės akto pobūdžio“ ir 2017 m. vasario 25 d. Komisijos sprendime SA.45498 (FC/2016) – „OPS Újpest-lift Kft. skundas dėl 2006-2012 m. negalią turinčius darbuotojus įdarbinančioms įmonėms suteiktos valstybės pagalbos“ (toliau – ginčijami sprendimai) nenustatyta, kad valstybės pagalba yra suderinama su vidaus rinka pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pripažinti, kad ginčijami sprendimai ieškovei nėra teisiškai privalomi kiek tai susiję su jos Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija) inicijuotu procesu dėl žalos atlyginimo prieš Emberi Erőforrások Minisztériuma (Žmogiškųjų išteklių ministerija, Vengrija) Nr. 23. P. 25.843/2016 ir kad dėl to ieškovė nėra tiesiogiai ir konkrečiai susijusi šalis, nes savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo grindžia ne SESV 107 straipsnio 3 dalies, o SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimu.

jei būtų pripažinta, kad ginčijami sprendimai ieškovei teisiškai privalomi kiek tai susiję su procesu dėl žalos, kilusios dėl SESV 107 straipsnio 1 dalies pažeidimo, atlyginimo, pripažinti juos negaliojančiais, nes Vengrijos valdžios institucijų suteikta valstybės parama pažeidžia SESV 107 straipsnio 1 dalį.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo su kiekvienu reikalavimu susijusį teisinį pagrindą.

1.

Pirmojo reikalavimo teisinis pagrindimas

Ginčijamuose sprendimuose nenustatyta, kad valstybės pagalba suderinama su SESV 107 straipsnio 1 dalimi, dėl to minėti sprendimai nėra teisiškai privalomi kiek tai susiję su ieškovės Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija) inicijuotu procesu dėl žalos atlyginimo prieš Emberi Erőforrások Minisztériuma (Žmogiškųjų išteklių ministerija, Vengrija).

2.

Antrojo reikalavimo teisinis pagrindimas

Ginčijamuose sprendimuose Komisija pripažino, kad valstybės pagalba suderinama su vidaus rinka, vadovaudamasi ne ieškovės nurodyta SESV 107 straipsnio 1 dalimi, o SESV 107 straipsnio 3 dalimi. Dėl to minėti sprendimai nesusiję su ieškinio dėl žalos atlyginimo, pateikto Fővárosi Törvényszék (Sostinės apygardos teismas, Vengrija), teisiniais pagrindais ir nėra teisiškai privalomi ieškovei.

3.

Trečiojo reikalavimo teisinis pagrindimas

Ieškovės manymu, ginčijami sprendimai yra negaliojantys dėl to, kad Vengrijos valdžios institucijos suteikė neteisėtą valstybės pagalbą, kuria pažeidžiama SESV 107 straipsnio 1 dalis, ir dėl to, kad vadovaujantis SESV 108 straipsnio 3 dalimi, apie ketinamą suteikti pagalbą turėjo būti pranešta Komisijai. Grįsdama valstybės pagalbos neteisėtumą, ieškovė remiasi Komisijos pranešimu dėl [SESV] 107 straipsnio 1 dalyje vartojamos valstybės pagalbos sąvokos (1) ir 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 800/2008, skelbiančiu tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant [SESV 107] ir [SESV 108] straipsnius (2).


(1)  OL C 262, 2016, p. 1.

(2)  OL L 214, 2008, p. 3.