21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/55


2017 m. liepos 4 d. pareikštas ieškinys byloje Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

(Byla T-419/17)

(2017/C 277/80)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: italų

Šalys

Ieškovė: Mendes SA (Luganas, Šveicarija), atstovaujama advokato G. Carpineti

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis.

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas „VSL#3“ – Europos Sąjungos prekių ženklas Nr. 1 437 789.

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra.

Ginčijamas sprendimas: 2017 m. gegužės 3 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1306/2016-2.

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą remiantis Bendrijos prekių ženklų reglamento 51 straipsnio 1 dalies b punktu;

nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti ginčijamą EUIPO apeliacinės tarybos sprendimą remiantis Bendrijos prekių ženklų reglamento 51 straipsnio 1 dalies c punktu;

bet kuriuo atveju nurodyti, kad ieškovei priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos arba bent jau kad kiekviena šalis padengia visas savo bylinėjimosi išlaidas.

Pagrindas, kuriuo remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies b ir c punktų pažeidimas.