21.8.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 277/48


2017 m. birželio 15 d. pareikštas ieškinys byloje SQ/EIB

(Byla T-377/17)

(2017/C 277/70)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: SQ, atstovaujama advokatų N. Cambonie ir P. Walter

Atsakovas: Europos investicijų bankas

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

iš dalies panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek jame Pirmininkas nepagrįstai nusprendė, kad, pirma, Komunikacijos departamento direktoriaus veiksmai ieškovės atžvilgiu, nurodyti ataskaitos 20–24, 25, 31, 34, 46, 50 ir 51 punktuose, nelaikytini psichologiniu priekabiavimu, antra, nėra pagrindo pradėti drausminę procedūrą prieš minėtą direktorių, trečia, skundžiamas sprendimas, kuriame ieškovė pripažįstama patyrusi psichologinį priekabiavimą, privalo likti visiškai konfidencialus;

nurodyti EIB ieškovei atlyginti, pirma, neturtinę žalą, kurią ji patyrė dėl Komunikacijos departamento direktoriaus psichologinio priekabiavimo veiksmų, nustatytų ginčijamame sprendime, ir jai sumokėti 121 992 (šimtą dvidešimt vieną tūkstantį ir devynis šimtus devyniasdešimt du) eurus, antra, jos patirtą neturtinę žalą, kurią galima atskirti nuo ginčijamo sprendimo neteisėtumo, kuriuo grindžiamas jo dalinis panaikinimas, ir jai sumokėti 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų ir, trečia, neturtinę žalą, kurią ji patyrė dėl to, kad Personalo generalinė direktorė pažeidė pranešimo procedūros, kurią vykdė vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas, nepriklausomumą, ir dėl Personalo generalinės direktorės bauginimo veiksmų ieškovės atžvilgiu arba atsakomųjų veiksmų grėsmės ir jai sumokėti 25 000 (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų;

priteisti iš EIB bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaidomis ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis kvalifikuojant tam tikrus veiksmus, dėl kurių skundžiasi ieškovė, padarytomis 2017 m. kovo 20 d. Europos Investicijų Banko (EIB) sprendime (toliau – ginčijamas sprendimas). Šį pagrindą sudaro dvi dalys:

pirmoji dalis siejama su teisės klaidomis, padarytomis taikant reikalavimą, pagal kurį psichologinio priekabiavimo veiksmai privalo būti pasikartojantys;

antroji dalis siejama su akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, padarytomis dėl to, kad tam tikri veiksmai, dėl kurių skundžiamasi, galėtų, objektyviai vertinant, pakenkti asmens savigarbai ir pasitikėjimui savimi.

2.

Antrąjį ieškinio pagrindą, susijusį su klaidomis dėl drausminės procedūros nepradėjimo, sudaro dvi dalys:

pirmoji dalis, kuri pateikiama kaip pagrindinė, yra susijusi su teisės klaida;

antroji dalis, kuri pateikiama kaip papildoma, yra susijusi su akivaizdžia vertinimo klaida ir (arba) su proporcingumo principo pažeidimu.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su teisės klaidomis ir akivaizdžiomis vertinimo klaidomis, susijusiomis su įsipareigojimu ieškovei užtikrinti skundžiamo sprendimo, kuriame ji pripažįstama patyrusi Komunikacijos direktoriaus psichologinį priekabiavimą, konfidencialumą.