24.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 239/59


2017 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Help – Hilfe zur Selbsthilfe/Komisija

(Byla T-335/17)

(2017/C 239/71)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bona, Vokietija), atstovaujama advokatų V. Jungkind ir P. Cramer

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti atsakovės 2017 m. kovo 21 d. Sprendimą (Ares(2017)1515573), pagal kurį turi būti susigrąžinta pagalbos projektui Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) skirtos paramos dalis, siekianti 643 627,72 EUR, ir juo pagrįstą 2017 m. balandžio 7 d. reikalavimą sumokėti (Nr. 3241705513), kuriame atsakovė nurodo sumokėti pirmą grąžintinos sumos dalį, siekiančią 321 813,86 EUR, ir

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

1.

Pirmasis ieškinio pagrindas: atsakovės nurodyti veiksmai nepažeidė materialinės teisės.

Atsakovės nurodyti ieškovės veiksmai skiriant dvi žemės ūkio produktų tiekimo sutartis nepažeidė įpareigojančių materialinės teisės reikalavimų, taikomų viešajam pirkimui humanitarinės pagalbos projektų srityje. Konkrečiai kalbant, jis atitiko privalomus viešojo pirkimo principus pagal 2009m. ES finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 184 straipsnio 1 dalį ir 2008 m. bendrojo partnerystės susitarimo dėl ES bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis humanitarinės pagalbos srityje IV priede esančių taisyklių ir procedūrų (Rules and Procedures) 2 straipsnio 3 dalį.

Nurodyti veiksmai taip pat nepažeidė pagrindimo dokumentais reikalavimo pagal Bendrojo partnerystės susitarimo III priede pateiktų bendrųjų taisyklių 23 straipsnio 4 dalį.

2.

Antrasis ieškinio pagrindas: nėra jokio kito susigrąžinimo pagrindo

Taip pat nėra jokių kitų finansinės paramos susigrąžinimo pagrindų. Konkrečiai kalbant, užsakytas prekes ieškovės pasirinkta įmonė pristatė laiku, visas ir geros kokybės. Be to, ieškovė sėkmingai įvykdė pagalbos projektą; tai patvirtino iš viso keturi nepriklausomi trečiųjų asmenų atlikti patikrinimai.

Ieškovės darbuotojų elgesys nebuvo nusikalstamas. Staatsanwaltschaft Bonn (Prokuratūra, Bona, Vokietija) nepradėjo baudžiamojo persekiojimo, nes nekilo įtarimų dėl nusikalstamos veikos.

3.

Trečiasis ieškinio pagrindas (alternatyvus): nepasinaudojimas diskrecija ir neproporcingumas

Sprendimą susigrąžinti suteiktą finansinę paramą atsakovė priėmė remdamasi klaidinga prielaida, kad susigrąžinimas grindžiamas Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) privaloma rekomendacija. Atsakovė nepasinaudojo diskrecija, todėl susigrąžinimas neteisėtas.

Visos finansavimo dalies, siekiančios 643 627,27 EUR, susigrąžinimas taip pat neteisėtas, nes pažeidžia proporcingumo principą pagal SESV 5 straipsnio 4 dalį. Jis viršija tai, kas būtina finansiniam biudžetui apsaugoti, ir ypač atsižvelgiant į tai, kad pagalbos projektas sėkmingai įvykdytas, yra neproporcingas ieškovei tenkančiai naštai.