3.4.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 104/59


2017 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Byla T-72/17)

(2017/C 104/83)

Kalba, kuria surašytas ieškinys: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austrija), atstovaujama advokatės B. Kuchar

Atsakovė: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Gracas, Austrija)

Su procedūra EUIPO susijusi informacija

Prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, savininkė: kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis

Prekių ženklas, dėl kurio kilo ginčas: tarptautinis prekių ženklas „Steirisches Kürbiskernöl“, kurio registracija galioja Europos Sąjungoje – Tarptautinė registracija Nr. 900 100

Procedūra EUIPO: registracijos panaikinimo procedūra

Ginčijamas sprendimas: 2016 m. gruodžio 7 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 1768/2015-4

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti ginčijamą sprendimą ir pripažinti, kad ES negalioja tarptautinio prekių ženklo Nr. 900 100 registracija visoms prekėms,

subsidiariai

panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad nebuvo įrodyta, jog tarptautinis prekių ženklas Nr. 900 100 buvo naudotas kaip skiriamasis žymuo ir grąžinti bylą EUIPO,

bet kuriuo atveju nurodyti prekių ženklo savininkei atlyginti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą EUIPO ir šiame procese.

Pagrindai, kuriais remiamasi

Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimas,

Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalies pažeidimas.